Önceki gün Avrupa parlamentosunda ‘’Türkiye’de Demokratik kurumların işleyişi ‘’ nin acil gündeme alınması önerisi görüşüldü.

94 parlamenter lehte , 68 parlamenter aleyhte oy kullandı.19 parlamenter çekimser kaldı. Üçte iki sağlanamadığı için teklif reddedilmiş sayıldı.

AB’ her vesileyle, demokrasi ve insan haklarını, her alanda daha önde tuttuğunu açıklıyor. Hükümette OHAL içinde gözaltı süresinin 30 gün olması , AB’ nin tepkisine neden oluyordu. Bu süre kararname ile  7 güne indirildi. Ayrıca OHAL işlemlerini inceleme komisyonu kurdu.

Aslında Referandumdan evet çıkarsa , gelecek başkanlık rejimi ve hele hele referandumun OHAL içinde yapılması , Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin de sonu olacaktır. Nerden bakarsak bakalım yeni rejim AB ‘nin insan hakları ve demokrasi anlayışına tamamıyla terstir.

Batılılaşma 1826 ‘da , II Mahmud’un yeniçeri ocağını kaldırması ile başlar. Sancılı dönemler geçirmiş ve 2004 yılında tam rayına girmişti. Osmanlı döneminde, Cumhuriyet döneminde sanki  görünmeyen bir el Türkiye’yi batıdan koparmak  için mücadele veriyor.

Osmanlı döneminde, Abdülhamid’in Meclisi feshetmesi ve Anayasayı askıya almasıyla, 31 yıl batılılaşma sürecine ara verilmiştir. Buna neden Osmanlı’da dağılmayı önlemek  için dini birleştirici bir unsur olarak kullanma düşüncesi  olabilir… Ne var ki tam  tersi oldu ve arkadan vuran ve önce gemiyi terk eden Araplar oldu.

Abdülhamid tartışmalı bir hükümdardır. Seveni ve sevemeyeni kutuplaşmıştır.  Ancak olaya komedi derecesinde  o kadar tek gözle bakanlar var … Söz gelimi birisi yorum yapıyor … Düyun-u Umumiye’yi övüyor. Abdülhamid için ,  ‘’Düyun-u Umumiye idaresini kurarak iki yüz elli iki milyon tutan devlet borçlarını yüz altı milyona indirdi ‘’ diyor.

Gerçekte Dünyada belki de bir ilk olan ve ancak işgal dönemlerinde görülebilen yabancıların  bir  ülkenin vergi gelirlerine el koymasını, devletin vergi alma hakkını ve egemenliğini yabancıya devretmesini övmek  , sağlıklı bir düşüncenin mahsulü olamaz.

Osmanlının batıya dönük en önemli yüzü , 1918 yılında tahta çıkan ve  Mart 1924’e kadar halife kalan Abdülmecid’dir.  Ressam olan Abdülmecid’in  kendisi ve eşleri batıya dönüktü. Vikipedia ‘da bir resim var… 1920 Rukiye Sabiha Sultanın düğünü … Abdulmecidin eşlerinin tamamının başı açık ve modern  kıyafetler giymişler.

Biz bu gün  şöyle veya böyle  kıyafet tartışması yaparak ,nerdeyse bir asır  geride kalan Osmanlının son padişahı ve son halife Abdülmecid’in de gerisine düşmüşüz.

Bu gün AB ile olan sorunun bir ayağı bizde , bir ayağı da Avrupa’dadır. Biz AB üyelik görüşmesi yapıyoruz ve fakat sürekli olarak insan halkları ve demokrasi ve hukukun üstünlüğünde geri adımlar atıyoruz. Avrupa ‘da daha kapsayıcı ve ikna edici değil , tepkili davranıyor.

Siyasi iktidar ve Avrupa Birliği el ele vererek halkı Avrupa’dan soğutuyor.

KHÜ , Türkiye Sosyal – Siyasal Egilimler Araştırmasına göre 2011 yılında AB y’ destekleyenler oranı  yüzde 58 ‘ken , 2016 yılında yüzde 46 ya geriledi  Buna rağmen ayni araştırmaya göre halkın yüzde 50,4’ü kendisini Avrupalı olarak görüyor.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com