Marksizm ve sol ağızla devrim , uçuk liberalizm  gibi sosyo-ekonomik sistemler, siyasi islam gibi akımlar ve özellikle siyasi islamın hedefi dava , her zaman ve her zeminde diktaya gitmiştir.

Toplumu ve rejimi dönüştürmeye yönelik radikal düşünce ve eylemler Demokrasiyi her zaman bir engel olarak görmüştür.

Her  radikal düşünce, demokrasinin yolunu tıkar. Zira bu temel hedeflerin insanlığa daha çok mutluluk getireceğine inananların vizyonu demokrasinin erdemlerine kapalıdır. Hatta devrim ve dava için demokrasiyi zararlı bulurlar. Zira Demokratik hukuk düzeni, rejim değişikliğini cezalandırır.

İdeolojinin insan refahına hizmet etmesi için, önce demokratik karakterde olması gerekir. Aksi halde insanlığın fakirlikte eşitleyen sistemler ortaya çıkar.

Sözgelimi , Marksizm, ekonomik ve toplumsal bir dünya görüşü olarak teoride kaldığı sürece ,insanı özgürleştirme düşüncesi ve  ezilen sınıflar için insani bir yaklaşımdır. Ancak iş uygulamaya  geçince , insan egosu hemen komünist parti mensuplarını yeni bir ezen sınıf  olarak yaratıyor. Kaldı ki Dünyanın yaşadığı Marksist düzenlerde de  demokrasi öncelikli amaç olmamıştır.

Buna karşılık her şeyi piyasaya bırakan, devleti zorunlu kötülük olarak gören vahşi kapitalist sistemler de ise, monopolleşme, oligopol yapılar ve spekülasyonun hakim unsur olmasına ve kendi kendini yok eden bir rekabet düzeninin doğmasına yol açmıştır. Hatta daha da ileri gidilerek küreselleşmenin de katkısı ile siyasi oluşumları ve hükümetleri de spekülatif sermaye kontrol etmeye başlamıştır.

Aşırı ideolojik hedefler için , tarihin her döneminde  halkı en iyi ikna aracı olduğu için şöyle veya böyle  basın kullanılmıştır.

Söz gelimi Hitler  rejimi , bir yasa ile 1933’te önce Alman Komünist Partisine (KPD) sonra Sosyal Demokrat Partiye (SPD) yakın olan gazete ve yayınevlerini yasakladı.  Bu gazetelerin mallarına el konuldu. Daha sonra Hitler ile aynı görüşte olmayan ve kontrol edemediği basın-yayın organlarına kayyum atandı. 1934 başında Hitler rejimine karşı çıkan, eleştiren gazetecilere ve yazarlara meslek yasağı getirildi.

Çağımızda  gazeteler yanında , televizyon , internet , sosyal medya gibi propaganda  araçları çoğalmıştır. Aynı zamanda geçmişte gazeteler için söylenen’’ basın dördüncü kuvvet ‘’ gibi ifadeler de kalkmıştır. 

Türkiye de Medyaya düşen en önemli görev , Demokrasi yanında yer almaktır. Zira demokrasi yoksa basında yoktur.

Basın yarı kamusal maldır. Yani hem  kar sağlayacak , hem de toplumun bilgi ve kültür düzeyi artacaktır. Topluma fayda sağlayacaktır. Eğer Basın tarafsız ve doğru haber  ve yorum yapmazsa tersine  topluma zarar da verebilir. Bu nedenlerle topluma karşı bir sorumluluğu vardır.  

Uzanlar geçmişte kendi medya guruplarını  bir şantaj aracı olarak kullandılar.

Bu yanlış hem kendilerinin , hem de uzan medyasının sonu oldu.

Öte yandan , eğer bir gazete veya bir televizyon, kendi işletmelerine, kendi işine diğer işletmelerden daha fazla yer veriyorsa, sık sık kendi resimlerini yayınlıyorsa, yanlış demektir... Diğer işletmeler için "haksız rekabet" yaratıyor demektir.

Maalesef gelinen noktada Siyasi iktidar da kendi medyasını oluşturdu. Bu

Medya gurubu taraflı ve abartılı haber ve yorumlar  yapıyor.

Özet olarak kime ait olursa olsun , basının kendisinin de yaşaması için , önce demokrasiyi koruması sonra  da tarafsız ve objektif olması gerekir.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com