26 Ağustos 2016 da kabul edilen yasa uyarınca  kurulan Türkiye Varlık fonu yönetimi Anonim şirketi , ‘’özel hukuk Hükümlerine tabi’’dir.

Kamu varlıklarının toplanarak bir fon kurulması  ve bu fonun da Özel hukuk hükümlerine tabi olması , dünyada bir ilktir. Bu projenin görünen ve görünmeyen amaçları da kendi kanunu  içinde ve bilinmeyenlerle doludur.

Kanunda sayılı olan ve TVF ‘nunun yapacağı  işlemler :

1.Her türlü hisse senedi , tahvil ve diğer menkul değerleri alır ve satar.

 2.Her türlü para piyasası işlemleri,

(Parantez içinde ,Türkiye’de para piyasası 3 ayrı piyasadan oluşur. Bunlar; Bankalar arası Piyasa, Merkez Bankası Piyasası ve Takasbank Piyasasıdır. Ortak özellikleri kısa vadeli işlemler olması ve teminatların hazine bonosu olmasıdır. Bu piyasalarda paranın yabancı para olması durumunda para piyasası yerini Forex piyasasına bırakır. Fon bu haliyle Merkez Bankası ve bankaların yaptığı işlemleri nasıl yapacak? )

3.Gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı haklar ile her türlü gayri maddi hakların değerlendirilmesi;

(Gayri maddi haklar, patent, ticari marka, ticari unvan, tasarım ya da model gibi sınaî varlıkların kullanım hakkı ile edebiyat ve sanatsal eserlerin mülkiyet haklarını ,  fikri hakları kapsar)

4. Her türlü proje geliştirme, projeye dayalı kaynak yaratma, dış proje kredisi sağlama ve diğer yöntemlerle kaynak temini işlemleri;

( Üçüncü köprü ve yeni hava limanı projelerinde özel sektörün kredi bulmakta zorlandığı ve bu nedenle Hazinenin bazı proje kredilere kefil olduğu biliniyor.  Yine Türkiye’nin dış borçları son verilere göre 411 milyar dolardır. Milli gelire oranı olarak yüksek değil ve fakat  Türkiye ‘nin dış borç ödeme kapasitesi olarak  yüksektir. Çünkü Türkiye döviz yaratamıyor. Ayrıca cari açık veriyor. Dahası son yıllarda gelirde yaratamıyor. Kur artışı da özel sektörün dış borçlarını riske soktu. Ortalama  olarak fert başına yıllık Milli Gelir büyümesi de  yüzde 1 ile yüzde 2 arasında seyrediyor. Dış borcu ödemek için önce gelir yaratmak , sonra döviz elde etmek gerekir.

Bu şartlarda Türkiye  dış borç  bulmakta zorlanıyor. Hazinenin borçlanması veya kefaleti de bir yerden sonra etkili olmuyor. Zira bir ülke moratoryuma giderse , alacaklar hazineyi haciz edemezler. Oysaki Şimdi Türkiye varlık fonu , elindeki varlıkları teminat olarak gösterecektir. Fona borç verenler alacakları riske girerse , özel hukuk hükümlerine göre fon varlıklarını ve hisseleri haczedebilecektir. Fonun dış borcu hazine kayıtlarında yer almayacaktır. 

Fonun aldığı dış borç verimli ve gelir getirici yatırımlarda kullanılırsa , borç kendini öder. Ancak yap –işlet devret yatırım modellerinde Hükümet oyunu kurallarına göre oynamıyor. Hem uzun dönemli yatırım gelirinden oluyor. Hem de geçiş garantisi veriyor. Bütçeden para ödüyor.  Yetmedi yap –işlet devret müteahhidinin aldığı  dış krediye de hazine kefil oluyor. )

d) Her türlü ticari ve finansal faaliyetleri, ulusal ve uluslararası birincil ve ikincil piyasalarda gerçekleştirilir. Şirket tarafından, ulusal yatırımlar ile uluslararası alanlarda diğer devletler ve/veya yabancı şirketlerce yapılacak yatırımlara iştirak edilebilir.

Bir hisse senedinin, Devlet iç borçlanma senetlerinin  ilk defa piyasaya sürülmesi birincil piyasa işlemidir. Bu kıymetlerin İlk ihraçtan sonra işlem gördükleri piyasa ikincil piyasadır

Benim düşünceme göre bu fon ,  kamu varlıklarının özel hukuk hükümlerine tabi tutulup, dış ve iç borçlanmada teminat olarak gösterilmesi ve tıkanma noktasına gelen dış borçlanmanın önünün açılması, yap-işlet devret şeklindeki alt yapı yatırımları için kaynak sağlanması ,   kamuya ait zarar eden banka ve işletmelerle kar eden milli piyango gibi işletmeleri aynı sepete koyarak , zararların karşılanması,   Merkez bankası yanında ayrıca kurlara , likiditeye ve faize alım-satım yoluyla müdahale etmek için kuruldu.

Doğrumu ? Doğru değil … Kamu malı ve özel mal ayırımı ve bu malların toplum açısından fayda ve maliyeti , kamuya ait varlıkların kamu hukukuna göre yönetilmesi insanlık tarihinin bin yıllık tecrübesi ile oluşmuştur . Tüm  Kamu varlıkları ile özel fon yaratmak belki de bu dünyada bir ilktir .  

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com