Ekonomide kalıcı istikrar için, Tarım, sanayi ve hizmet sektörleri sektörler arasında denge olmalıdır. Ekonomik krizlerin çoğu, finans sektörünün aşırı şişmesinden ve reel sektörü temsil etmekten uzaklaşmasından kaynaklanmaktadır. 2008-2009 ABD ve AB ve Dünya finansal krizi de konut sektöründeki balondan ileri gelmiştir.

Yani, İstikrar için Finans sektörünün reel sektörü temsil etmesi gerekir.

Gerek sektörle denge açısından ve gerekse uzun dönemli, yatırım, istihdam ve katma değer yaratması açısından sanayinin ekonomide ayrı ve önemli bir yeri var.

Türkiye'de sanayinin GSYİH içindeki payı 1980'lerin sonunda yüzde 34 oranın da iken bugün yüzde 27 düşmüştür.

Türkiye ekonomisinde sanayi sektörü, Madencilik, İmalat sanayi, Elektrik, gaz ve su olarak üçe ayrılmaktadır. Bunların içinde ağırlık imalat sanayiindedir.  

Cumhuriyet döneminde ilk yıllarda tarım sektörü, 1950 -1980 yılları arasında hızlı sanayi sektörü, 1980 sonrası ise hizmetler sektörü daha hızlı büyümüştür.(Aşağıdaki tablo )

Sanayi sektörünün GSYH içindeki payının düşmesi ekonomide gerileme ve yoksullaşma anlamına gelmez. Gelişmiş ülkelerde Hizmet sektörünün ağırlığı daha yüksektir. Ancak sanayide üretim endeksi’nin sürekli gerilemesi, ekonomide durgunluğun bir işaretidir.

TÜİK Haziran 2016 Sanayi Üretim Endeksini açıkladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Haziran ayında yüzde 1.4 oranında geriledi. Bundan sonraki aylara bakmak gerekir.

Sermaye malı üretimi de yüzde 1.3 oranında geriledi. Sermaye malı üretiminin gerilemesi yatırımlar açısından önemli bir göstergedir.

Sanayi sektörü istihdam da yaratamıyor.  Bu sene Nisan ayında  Tarım sektöründeki istihdam 5 milyon 352 bin, sanayi sektöründeki istihdam  5 milyon 381 kişi oldu.  Yani tarım sektörü kadar istihdam yaratabiliyor.(Aşağıdaki tablo )

Bu günkü durumda sanayi sektörünün önünü açmak için:

 Ekonomi Finans tekelinden çıkarılmalıdır.

Tasarruf oranı artırılmalıdır.

AR-Ge harcamaları artırılmalıdır.

İşgücü planlaması yapılarak sanayi için vasıflı işgücü yetiştirilmelidir. 

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com