Temmuz ayı itibariyle, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) , Mevduat Faizi, BİST 100 endeksi, Dolar ve Euro, Külçe Altın ve Devlet İç Borçlanma Senetleri olarak, Finansal Yatırım Araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Temmuz ayında ve Temmuzdan Temmuza son bir yılda, TÜFE ‘ye göre hesaplanmış reel getiri oranları içinde, en yüksek reel getiriyi altın sağladı.

Altınının aylık ve yıllık Nominal (Enflasyonu içeren ) ve yine aylık ve yıllık reel getiri (Enflasyon etkisi giderilmiş )  oranları şöyle oldu. 

Altın aylık yüzde 5.44 ve yıllık yüzde 19.09 oranında reel getiri sağladı.

Tarihsel gelişimi içinde, altın uzun süre para olarak kullanılmıştır... İnsanlık tarihinde altından önce değişik varlıklar para yerine kullanılmıştır... Söz gelimi bazı hayvan dişleri, deniz kabukları, bazı hayvanlar ve tahılların para yerine kullanıldığı görülmüştür. 

Altın her çağda değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Dünyanın en eski altın madenleri, Ortadoğu‘dadır. Milattan önce 2900 yıllarında Mısır’da altın madenleri işletilirdi. Anadolu’da da Milattan önce 1200 ‘lü yıllarda altın biliniyordu. 

Amerika’nın keşfinden sonra, yerlilere ait saray ve tapınaklardaki altınlar yağma edilmiştir. Amerika'da üretilen ve yağma edilen altın, Avrupa'ya taşınmış ve Avrupa'nın kalkınmasında baş sırada yer almıştır... Son yıllarda Çin Dünyanın en fazla altın üreticisi durumuna geçmiştir. Çin’den sonra ABD ve Rusya dahil Dünya altın üretiminin yüzde 97’sini on ülke yapmaktadır.

 

Altın fiyatları neden yükseliyor? Dünya ve Türkiye açısından ortak ve Türkiye açısından özel nedenleri var…

Altının sürekli artması beklenemez… Bundan sonra Dünyada ve Türkiye önemli bir siyasi ve sosyal sorun yaşamazsa, yatay gitme olasılığı daha yüksektir.

Öte yandan Finansal yatırım araçları içinde en fazla reel kaybı BİST 100 endeksi getirdi. Aylık 0.97 ve yıllık yüzde 12.50 reel kayıp getirdi.(Aşağıdaki tablo) 

Borsada hızlı artışlar ve hızlı düşüşler yaşanıyor. Borsada yaşananlar senetlerin reel değeri değil , piyasanın biçtiği psikolojik değerlerdir.

Bunun içindir ki Borsa spekülatif özelliktedir. Bunun içindir ki ben küçük yatırımcıya istemesem de borsadan uzak durun diyorum. Zira bizim gibi gelişmek te olan ülkelerde teoride borsa küçük tasarrufları yatırıma yönlendirmek için en iyi çözümdür.

Faizlere gelince mutad olduğu üzere 4 yıldır Mevduat faizi eksi  reel getiri sağlıyor. TÜİK’in kullandığı nominal faizler ilan edilen faizlerdir. Yüklü parası olanlar fiilen bankalardan pazarlık yaparak faiz kaybını en aza düşürüyorlar veya karlı olabiliyorlar. Yine faizlerde de olan küçük tasarruf sahibine oluyor.