Bu sene Gayri Safi Yurt İçi Hasılada büyüme oranının yüzde 2.5 gibi düşük bir düzeyde olması bekleniyor. Fert başına  indirgersek yüzde 1’e yakın oluyor. Yüzde bir gelir artışı ile , tasarruf yaratamayız , istihdam yaratamayız , dış borçları çevirmekte zorlanırız . Bunun için artık bir an önce normalleşmeye geçmek  zorundayız. Sürekli darbe terörünü konuşursak , içte ve dışta yatırım sermayesi için olumsuz imajı devam ettirmiş oluruz.

Siyasi sorunlar ,partiler arası diyalogun artması ile daha ılımlı bir ortama girdi. Ekonomik ve sosyal sorunları tartışmaya ve uzun dönemli çözümlere  odaklanmalıyız.

Uzun dönemde çözülmesi gereken ve birbirine bağlı iki önemli sorun var… Demokrasi ve ekonomik kalkınma .

Bizim  gibi  gelişmekte olan ülkelerde Ekonomik kalkınma veya İktisadi gelişme , Gayri Safi Yurt İçi Hasıla da büyümeyi de içine alan daha geniş bir kavramdır. Ekonomik büyüme yanında sosyal ve siyasi gelişmeyi de birlikte ifade eder.

Söz gelimi ,kişi başına düşen doktor sayısı, çocuk ölüm oranı, kişi başına düşen gazete, okuma oranı, öğretmen sayısı gibi sosyal  ölçütlerle çevre şartlarının iyileşmesi de kalkınmanın birer göstergesidir. Ayrıca teknolojik gelişmede kalkınmanın bir unsurudur.

Demokrasi ise  kalkınmayı ve toplumsal refahı destekleyen önemli bir unsurdur. Gelir artışı yüksek ve fakat yaşam kalitesi düşük, katılımcı demokrasiye sahip olmayan bir toplum kalkınmış bir toplum değildir.

Başka bir ifade ile , gelişmekte olan ülkelerin, gelişmiş ülke statüsüne geçmeleri ve toplumsal refahın artması için , yalnızca GSYH  artışını yani büyümeyi , değil aynı zamanda yukarıdaki gelişmeleri de birlikte  tamamlamaları gerekir.

Son 35 yıldır hızlanan küreselleşmenin  geldiği bu günkü konjonktürde , Ekonomide durgunluk  ve fiziki yatırımlarda gerileme yaşanıyor. Buna karşılık Dünyaya bakarsak , siyasi anlamda dünyada demokrasi talebi artıyor ve fakat ekonomide kesintiler ve  duraklama yaşanıyor.

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunu , küreselleşme sürecinde tamamıyla sıcak paranın , spekülatif sermaye hareketlerinin  getirdiği suni refah nedeniyle unutulmuştur. Dahası Soros gibi spekülatif sermaye  gelişmekte olan ülkelerin   siyasetini de yönlendirmiştir.

Türkiye’de  de Soros’un  açık toplum enstitüsü  bazı vakıf ve derneklere, medya kuruluşlarına maddi kaynak aktarmıştır.2001 yılında kurulan  Türkiye ofisi faaliyetlerine 31 Aralık 2008'de son vermiştir.

Öte yandan , Küreselleşme  Çin ve Hindistan gibi birkaç devlet dışında ,  devletler  arası gelişmişlik farkını açmıştır. Ayrıca ülke içinde birçok gelimkete olan ülkede gelir dağılımının daha çok bozulmasına yol açmıştır.

Buna karşılık küreselleşme  ile gelişen iletişim ve haberleşme toplumların çevre ile etkileşime girmelerini, gelişmiş  ve refah toplumlarının  yaşam tarzlarını öğrenmelerine  neden olmuştur. Bunun içindir ki küreselleşme sürecinde aynı zamanda toplumların demokrasi  ve refah talebi artmıştır.

Öte yandan , uzun dönemde  demokrasi kalkınmanın olmazsa olmazıdır.

Zira piyasa ekonomisi ile demokrasi arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Ne yaparsanız yapın, demokrasinin olmadığı bir ülkede serbest piyasa şartları da oluşmuyor. Yatırımlar için güvenli ortam olmuyor. Ekonomide etkinlik ve verimlilik düşük kalıyor.

Demokrasilerde bireylerin yönetime katılması, iç dinamiklerin daha aktif olmasını sağlamakta ve sinerji yaratmaktadır. Mülkiyet haklarının demokratik sistem tarafından garanti altına alınması yatırım risklerinin azalmasına ve teşebbüs ruhunun yeşermesine neden olmaktadır.

(Yarın devam edecek)

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com