Yazılarım ve katıldığım ekonomi programlarında, ilk soru ‘’dolar ne olur? ‘’ sorusu oluyor. Basında ekonomi denilince yalnızca borsa, döviz ve altın analizleri yer alıyor. Bazen de ayda bir yayınlandığı zaman, enflasyon ve işsizlik ve üç ayda birde Büyüme haber ve analizleri yer alıyor.

 

Sermaye piyasası, reel sektörü temsil eden bir piyasadır. Ancak hisse senetlerinde artış ve düşüşler,  firmaların başarı ve başarısızlığı ile değil, ulusla arası ekonomik ve siyasi gelişmeler ile ekonomi yönetiminin doğruları ve yanlışları ile şekil buluyor. Bunun içindir ki, borsanın geleceği ile ilgili tahmin yapmak adeta imkânsızdır. Ancak tüm medyada bu tahminler yer alıyor.

 

Aslında Rasyonel politikalar yerine, popülist politikaların ve cin fikirlerin karşılık bulduğu hiç bir ülkede ve hiçbir ekonomide, ekonomiyi yönetenlerin psikolojisini ve davranış biçimlerini kimse tahmin edemez. Bu durum aynı Borsayı tahmin etmenin de zor olduğunu gösteriyor.  

 

Türkiye de Medya, kendi hisse senetlerinin değerlenmesi için, spekülatif piyasaya çalışmayı iş edinmiştir. Bu konuda hem fetva veren, hem de tasdik eden iktisatçılar bulmuştur.

 

Öte yandan 2008-2009 krizinden beri, Küreselleşme istikrarsızlık yaratan bir süreç yaşamaktadır. Maalesef Türkiye de küreselleşmeye, Bir… Ekonomi yönetiminde vizyonsuzluk… İki…  Popülizm katılınca, ekonomi de dünyanın en kırılgan ekonomisi durumuna gelmiştir.

 

Ekonomide sloganda bir popülizmdir. Ekonomide vizyonla, sloganı karıştırmamak gerekir. Söz gelimi siyasi iktidarın 2023, yüzüncü yıl için 500 milyar dolar ihracat sözü ve yine geçen gün Sayın Erdoğan’ın söylediği Türkiye ekonomik büyüklük olarak Dünyanın ilk onuna girecek şeklindeki sözleri yalnızca birer slogandır.

 

Ekonomide Vizyon mevcut verileri değerlendirerek, ulaşılmak istenen seviyeyi tespit etmek, geleceğin resmini çekmektir. Slogan şeklinde olursa bu yalnızca hayal olur.  

 

Ekonomide vizyon, planlama ile, mevcut verilerin ve tahminlerin değerlendirilmesi ile olur. Bunun içinde farklı ekollerden olan, ideolojik takıntısı olmayan, Planlama uzmanları ve akademisyenler gerekir. 

 

Bizde geçmiş iktidarlar vizyon yaratmak için planlamayı kullandı. ABD’ de genellikle farklı düşünenlerden oluşan bir ‘’Ekonomik Danışmanlar Konseyi ‘’ var.

 

Bu günkü siyasi iktidar ekonomide danışmana ihtiyaç duymuyor… Tersine kendi dediklerini onaylayan danışmanlarla çalışıyor. Söz gelimi faiz tartışması aynen böyle oldu. Sayın Erdoğan’ın faizler düşsün diye Merkez Bankasına baskı yapmasına, danışmanları da koro halinde katıldılar. Faizler eksi olduğu zamanlarda bile Danışmanlarda faizler düşmeli diyordu. Gerçek ise farklıdır:  

 

      Genel olarak Piyasada durgunluk varken faizleri indirmek, yatırımların artmasına ve ekonominin canlanmasına katkı sağlar. Ancak bu durum ülkeye, siyasi ve ekonomik konjonktüre göre değişir.

 

      Eğer uzun dönemli bir durgunluk bekleniyorsa ve satışlar düşüyorsa kimse yeni yatırım yapmaz veya kapasite artırmak için yeni makinalar almaz.

 

      Türkiye de bankaların finansman maliyetleri ile kredi faizleri arasında her zaman yüksek fark olmuştur. Mamafih, bankalar mevduat yoluyla veya Merkez bankasına borçlanırken, yıllık faiz üstünden borçlanıyorlar, kredi verirken aylık faiz üstünden hesap yapıyorlar. Yani merkez bankasının faizleri düşürmesi tam olarak yatırım finansman maliyetlerine yansımıyor.

 

      İşsizlik ve ekonomik riskler yüksek olduğu bu günkü gibi bir ekonomik konjonktürde, bütçeden para dağıtılması, KOBİ kredilerine kefalet verilmesi, harcamaların artmasını ve canlanmayı sağlamakta yeterli olmaz…  Tersine gelecek endişesi ile iktisadi ajanlar tasarrufa yönelir veya gayrimenkul gibi kısa süreli bir canlanma sağlayacak ölü yatırımlara yönelir.

 

      Türkiye açısından daha önemlisi, ekonomide güven ortamının azalmasıdır. Siyasi kutuplaşmanın artması, mülkiyet hakları ile ilgili tartışmalar ve hukuki güvencenin zedelenmesi, yatırımları da, tüketimi de yavaşlatmıştır. Ekonomide uzun durgunluk devam etmektedir.   

 

TÜSİAD yüksek istişare kurulunda da, iş adamlarının bu günkü siyasi ve hukuki zeminde yatırım yapılmayacağını da dolaylı olarak açıklamışlardır. Bu şartlarda eğer bir ekonomik kurul oluşturulmuş olsaydı, bu sorunları tartışır ve Sayın Erdoğan’a yol gösterirdi.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com