Bilgi çağından nasibini alamayan ve demokrasiye geçememiş ülkelerin başında, Ortadoğu İslam ülkeleri geliyor. Bu günkü kargaşa içinde bırakın bilgi ve kalkınmayı, normal bir devlet olmak için bile daha çok zaman gerekecek.  

Nedeni, ABD’ nin ılımlı İslam projesidir. Ilımlı İslam projesiyle Ortadoğu’ya hakim olmak isteyen Amerika’nın da şimdi bu nedenle zor düzelecek bir kamburu olmuştur.  

Geçtiğimiz asırlarda, Ortadoğu’daki demokrasi ve kalkınma sorunu, birçok batılı tarafından Osmanlı İmparatorluğunun dini yönetim tarzına bağlanıyor. Ulusların Düşüşü kitabında, D.Acemoğlu ve J.A.Robinson , ‘’ Neololotik çağda, Ortadoğu Dünya ya öncülük etmiştir. İlk şehirler bu günkü Irak ( Mezopotamya )da kurulmuş, Demir ilk defa Anadolu’da eritilmiştir. Orta çağa kadar Ortadoğu teknolojik açıdan dinamik bir bölgeydi. Ortadoğu’yu fakirleştiren coğrafi şartlar değil, Osmanlı İmparatorluğu ve onun kurumsal mirasıdır. ‘’ şeklinde yorum yapıyorlar.  

Hristiyan dünyasının kalkınmış olmasında, dinin siyaset dışına tutulmuş olması da etkili olmuştur. Ancak daha yakından bakarsak Hristiyanlıkta reform sonrası, Din ile demokrasi ve kalkınma arasında kayda değer bir bağlantı yoktur. 

Hristiyanlıkta Protestanlık daha az sınırlayıcı kural ve daha çok serbestlik tanımaktadır. Belki bunun İngiltere’nin ve Hollanda’nın kalkınmasında yararı olmuştur. Ancak diğer Katolik İtalya ve Fransa’da kalkınmıştır.   Katolikler ve Protestanların nüfus içindeki oranları birbirine yakın olan Almanya da demokratik ve kalkınmış bir ülkedir. (Aşağıdaki tablo ) 

15. ve 17. yüzyıl boyunca tüm Avrupa'yı etkileyen ve Katolik Kilisesi' ne karşı yapılmış olan reform hareketi, aynı zamanda dini aktörlerin siyasete müdahalesini de sınırlamıştır. Laik devlet anlayışını getirmiştir.  

Bugün Hristiyan âleminin kalkınmış olmasının temelinde laiklik yatmaktadır. Laiklik bağımsız düşünceyi, bağımsız düşünce de teknolojik buluşları da beraberinde getirmiştir. 

Japonlar milli dini olan Şintoizm ve 6. yüzyılın sonunda gelen Budizm’i benimsemiştir. Fakat diğer dinlerde olduğu gibi ayrım yoktur. Nikâh törenini Şintoizm tarzıyla yapan bir kişinin ölüm töreni Budizm tarzıyla yapılabilir. Japonya da gelişmiş bir toplumdur. 

Osmanlıda Abdülhamit, iyiniyetli Osmanlının dağılmasını önlemek için dini bir tutkal olarak kullanmıştır…  Ancak önce Arap İslam ülkeleri Osmanlıyı arkadan vurmuştur. 

Söz gelimi, İslam Halifesi olan II. Abdülhamit döneminde halifelik makamının İslam Dünyası’nda etkinliğinin desteklenmesi için ve paralel olarak Osmanlı imparatorluğun topraklarını birleştirmek amacıyla 20 asrın ilk yıllarında Şam'ı Medine'ye bağlayan Hicaz Demiryolu yapıldı. Ne var ki Hicaz krallığı İngiltere ile işbirliği yaparak Osmanlıya karşı isyan hareketi başlattı.  

Çağımızda, din siyasetin üstünde olmalıdır. Laik devlet bu üstünlüğü sağlamaktadır.  Aksi halde hem din hem de kalkınma zarar görmektedir.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com