İngiltere’de Cardiff Üniversitesinde bir mezuniyet törenine katıldım. Mezun olanların yarıdan çoğu yabancıydı. Dünyanın her ülkesinden öğrenci vardı. Bu tören bile İngilizlerin eğitimi ne kadar ciddiye aldıklarını açık açık ortaya koyuyordu.  

Ben Üniversitede iki dönem dekanlık yapan birisi olarak, İngilizlerin eğitim siteminin başarısı karşısında utandım.

Eğitim İngiltere için önemli bir gelir kapısıdır. Ancak eğitimde aldıklarının karşılığını ve hatta daha çoğunu veriyorlar.

İngiliz eğitim sistemi aynı zamanda kalkınmışlığın da bir göstergesidir. Madalyonun tersi, çok açıktır ki İngilizler eğitim sistemini bu kadar ciddiye almasalardı, bu günkü refah ve kalkınma seviyesini yakalayamazlardı.

İngiltere’de Üniversite lisans eğitimi 3 yıl… Lisede ve Üniversitede gerekli olan dersler var ve bu derslere ağırlık veriliyor. Lisans programına bakarken, bizde 4 yıllık lisans eğitiminin boşuna bir yıl kaybetmek olduğu anlaşılıyor.

Kaldı ki, özellikle bizde sosyal bilimler fakültelerinde anfi sistemi olduğundan çoğu öğrenci sınavdan sınava geliyor. Üniversitede, eğitim sisteminde reform yapmak istersen, yapamazsın… Çünkü sistem eğitim değil, ideoloji için çalışıyor. Önemli olan eğitimin kalitesi değil, ideolojiye ne kadar hizmet ettiğidir.

1.Üniversite eğitimi önünde en büyük engel YÖK’ tür. YÖK 1980 darbesinin eğitim sistemini kontrol etmek ve taraflı eğitim için getirilmiş bir kurumdur. Üniversite eğitimini tek düze bir kalıp içine soktu. Eğitim ve araştırmadan daha çok şekil şartı ön plana çıkardı. Fakülteler YÖK istemese ders koyamıyorlar. Bölüm veya program açamıyorlar. Gerçekte YÖK’ tekiler en iyi bilim adamları değildir. Ama bilim kararı verirler.

Üstelik bu güne kadar YÖK, hep ideolojik gurupların, siyasi partilerin ve hatta tarikatların hakim olduğu bir kurum oldu. Bunun içindir ki, bu gün birçok Üniversitede FETÖ ile ilgisi olmayan ve fakat rejim muhalifi hocalar işten atıldı. Her Üniversitede listeler yapan, militan yöneticiler var. 

Bu şartlarda siyasi iktidarların objektif ve tarafsız bir YÖK’ istemeleri mümkün görünmüyor… Sonuçta Üniversitelerde reform yapmak olanağı da kalmıyor.

2. Orta öğrenime gelince… Tedrisat değişikliği eğitimi geriye götürüyor… Söz gelimi Evrim Teorisi analiz yapmak için, düşünceyi geliştirmek için gerekli bir teoridir… Doğru bulmayanlar veya inanmayanlar yine inanmazlar. Yahut ta isteyen istediğine inanır. Ama tek seçenek her zaman aklı ve bilimi engeller. Aklın ve bilimin tek düzeye indirgendiği bir toplumun çağı yakalaması mümkün değildir.

3. Her millet kendi geçmişini iyi bilmek zorundadır.  Osmanlı tarihi her programda var…  Ancak Osmanlı İmparatorluğunu Fetih politikası , ‘’gaza ve cihat anlayışı ‘’ İstimalet politikası ‘’ na ağırlık verilmesi bizim için nasıl bir altyapı oluşturabilir?

Küresel dünyada, artık işgaller yok, ekonomik sömürü düzeni var. Onun anahtarı da cari açıktır. Cari açık kaynak kaybıdır. Son on beş yılda 550 milyar dolar cari açık verdik. Biz kaybettik cari fazla veren ülkeler kazandı. Hiçbir işgalde bu kadar kan kaybı olmaz.

Eğitim siteminde Ekonomik anlamda Ulusal çıkarlarımızı nasıl koruruz? Anlayışı neden düşünülmüyor?

Sonuç olarak… Sanayi devrimini kaçırdık… Bilgi çağını kaçırdık… Kaybettik… Eğitimde geri düşersek, bu defa kaybımız daha büyük olacaktır.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com