Sermaye piyasalarının istikrarını sağlamak ve  stratejik yatırımlara kaynak aktarmak amacıyla , Başbakanlığa  bağlı ‘’Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi ‘’ kuruluyor.

Anonim şirket olunca , çalışması da özel sektör gibi olacak ve Sayıştay denetimi dışında kalacak.

Özelleştirme fonundan sağlanacak 50 milyon lira sermaye ile kurulacak fona il başta  işsizlik fonunun daki 100 milyar lirada  dahil edileceği anlaşılıyor.

Dünyada Örnekleri :

Petrol zengini ülkeler veya  Çin gibi ihracattan dolayı cari fazla veren ülkeler ellerinde biriken dövizleri ve  kaynakları değerlendirmek için

‘’Ulusal Varlık Fonu ‘’ kurmuşlardır. Rusya , Birleşik Arap Emirlikleri , Çin , Norveç ulusal varlık fonları birer örnektir.

OECD ve IMF kurulacak bu tür fonlar için , Norveç’i örnek olarak öneriyor.Norveç varlık fonunda  870  milyar dolar var. (Türkiye’nin bir yıllık Milli Gelirine eşit )

Dünyanın en büyük 10 ulusal varlık fonunun üçü Çin’e aittir. Çin cari fazlalarını bu fonlar aracılığı ile değerlendirmektedir. Diğerleri petrol veya cari fazla veren ülkelerdir.(Aşağıdaki tablo)

Türkiye ulusal  fonda ne kadar iddialı olabilir ?

Türkiye cari açık veriyor. Petrol geliri de yok. Elinde yalnızca  35 milyar dolarlık işsizlik fonu var. Bu fonda Devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmış durumda . Yani zaten bu fon kullanılıyor.

Diğer kaynaklar ,Silah sanayini geliştirmek için kurulan Savunma Sanayi Fonu ile özelleştirmelerden kalan paranın toplandığı Özelleştirme Fonu, Ayrıca 45 yaşın altındaki çalışanlardan her ay kesilecek BES primlerinin oluşturacağı kaynak, Karayolları, DSİ, TRT gibi özel bütçeli kuruluşların, kimi KİT’lerin ellerindeki arsa ve binalardan oluşan varlıklarının Özelleştirme İdaresi eliyle satılması  olabilir.

 Özelleşirme gelirlerinin fona aktarılmasında ortaya çıkan bir çelişki  var : ‘’devlet  bir kamu altyapı yatırımını özelleştirecek , gelirini fona aktaracak başka altyapı yatırımlarını destekleyecek.’’ Kaldı ki özelleştirme nereye kadar ? KİT’lerin tamamına yakını özelleşti.

Sakıncalı yanları var :

Geçmişte ekonomik istikrarın bozulmasına bütçe dışı fonlarda etkili oldu. Varlık fonu farklı olabilir , ancak iki önemli sorun , iki önemli sakıncası giderilirse …

1.En önemli sorun devlete ve sonuç olarak Millete ait bir fonun , yine millet tarafından yani Parlamento adına sayıştay tarafından denetlenmesidir.  Bu denetim olmazsa , Başbakanlık fonu örtülü ödenek gibi kullanabilir. Bu fon kalıcı olacağı için bu günkü hükümetin veya gelecekteki hükümetlerin bu fonu yandaşları için kullanmayacağı ve yandaşlarına servet transferi aracı yapmayacağını kimse garanti edemez.

Maliye Bakanı Ağbal, "Türkiye'de kurulacak varlık fonu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu bütün kurumsal yönetişim düzenlemelerine tabi olacak, şeffaf olacak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen bağımsız denetimle ilgili bütün kurallara tabi olacak" diyor. Buradaki çelişkide açıktır :  Özel denetim fonun kayıtlara uygun olup olmadığını denetler. Fonun halk adına  kullanılma şeklini denetleyemez.

2) Kamu altyapı yatırımlarını yap işlet devret modeli ile veriyor. Bu yatırımlar için talep garantisi de veriyor. Müteahhit maliyet olarak hem asgari yüzde 12 banka faizini koyuyor,  Hem de yine asgari yüzde 10 karını koyuyor. Yani bu günkü şartlar altında müteahhit gelecek yıllardaki gelirini bu güne indirgemek için yüzde 22 iskonto oranı kullanıyor.

Oysaki aynı yatırımı devlet borçlanarak yapsa, yalnızca yüzde 10 iç borçlanma faizi verecektir. Yani yatırımın maliyeti düşecektir. Halkın cebinden daha az parası çıkmış olacaktır.

Bizim hem bütçe açık veriyor, hem de cari açığımız var. Bütçe açıklarını kapatmak için devletin borçlanma sınırı var. Bunun yerine yatırımların bir kısmını fondan desteklerse , o zaman bu sınır genişlemiş oluyor. Hele , hele müteahhide  kaynak sağlamak için bu fondan  borçlanırsa , borçlanmanın maliyeti artar, halktan müteahhide kaynak aktarılmış  olur.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com