2017 Ekim ayında İşsizlik oranı , 2016 yılının aynı ayına göre 1.5 puan azalarak yüzde 10.5 oldu. Türkiye için önemli iki gösterge olan tarım dışı işsizlik ve Genç Nüfusta işsizlik oranları da  azaldı.

Tarım sektörü işsizliği gizliyor. Bu nedenle tarım dışı işsizlik oranı ,işsizliği daha doğru gösteriyor. Bu oran Ekim ayında yüzde 12.3 oldu. Gençlerde işsizlik oranı ise , Türkiye’nin içinde bulunduğu jeopolitik sorunlar , hızlı nüfus artışı , yurt dışına beyin göçü ve sosyal sorunlar açısından önem kazanıyor. 15.24 yaş ,işsizlik oranı da azaldı. Yüzde 19.3 oldu. Fakat bu oran yine de çok yüksek bir orandır.

Gençler açısından asıl sorun ne eğitimde , ne işte olanların oranıdır. Bu oranda bir düşme yoktur. Bu oran 2016 yılı Ekim ayında yüzde 24.3 iken , 2017 ekim ayında yüzde 24.1 oldu. Bu demektir ki gençlerde eğitim sorunu  ön planda gelen bir sorundur. Dahası bu oran OECD ülkeleri içinde en yüksek orandır. Bunun temel  nedeni siyasi iktidarın eğitim politikasındaki yanlışlardır. Özellikle Hükümet gençleri dolaylı veya dolaysız imam hatipli yapmak istiyor. Bunu da açıkça savunuyor. Ayrıca orta eğitim , sınav sistemi çok sık değişiyor ve gençlerin moralini bozuyor.

        EKİM AYI İŞSİZLİK GÖSTERGELERİ

 

 

AÇIKLANAN İŞSİZLİK ORANLARI(YÜZDE )

2016

2017

İŞSİZLİK ORANI

11,8

10,3

TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI

14,1

12,3

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI

21,2

19,3

NE EĞİTİMDE , NE İŞTE OLAN GENÇLER ORANI

24,3

24,1

FİİLİ İŞSİZLİK

 

 

İŞSİZ SAYISI (BİN)

3,647

3,287

İŞ ARAMAYIP ÇALIŞMAYA HAZIR OLANLAR (BİN)

2,276

2,106

FİİLİ İŞSİZ SAYISI (BİN)

5,923

5,393

FİİLİ İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE)

17,8

15,8

     

Öte yandan , iş aramayıp ta iş bulsa işe başlayacak olanları da katarsak , filli işsizlik oranı yüzde 15.8’e yükseliyor. 2016 da  bu hesapla yapılan fiili işsiz sayısı 5 milyon 923 bin iken , 2017 Ekim ayında 5 milyon 393 bin oldu.  

Eğer bir istihdam politikası olacaksa, istatistik yöntemlerine göre hesaplanan işsizliği değil , filli işsiz sayısı ve oranını dikkate almak gerekir. Türkiye de 5.5 milyon ile 6 milyon arasında değişen bir işsiz sayısı olduğunu ve bunlara iş bulmak gerektiğini bilmek zorundayız.

Geriye üç sorun kalıyor ; Birisi işsizlik oranında  bu düşme devam eder mi ? İkincisi  kayıt dışı işsizlik oranı düşer mi ? Üçüncüsü  işsizlik sorunu kalıcı olarak çözülür mü ?

1.2017 yılında , dünya ekonomik  Konjontürü iyileşme yolundaydı. Türkiye’ye bol sıcak para geldi. Avrupa’da da talep artışı yaşandı. İhracatı olumlu etkiledi.

Referandum nedeniyle , talebi artıran uygulamalar oldu. Sonuçta 2012 yılından beri düşük kalan büyüme oranı arttı. İşsizlik oranı da bu nedenle birkaç puan düştü.

2018 yılında seçim yılı olsa da aynı şekilde kredi genişlemesi  mümkün değil, zira dönmeyen krediler artıyor. Vergi indirimleri ve kamu tüketim harcamalarının da sınırına gelindi. Aksi halde Bütçe açıklarının finansmanı zora girer. Bir yandan 432 milyar dolar dış borcu çevirmekte zorlanırken  , bir yandan 40 milyar dolar üstünde yıllık  cari açığı finanse ederken , bir yandan da  de bütçe açıklarını  finanse etmek olanağı yoktur.

 

Demek ki 2018 yılında büyüme oranı düşecek ve işsizlik artacaktır.

2. Ekim 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre değişmedi ve yine yüzde 33,9 oldu.

Kayıt dışı istihdamın çözülmesi için , istihdam üstündeki vergi ve prim yüklerinin düşürülmesi gerekir. Ayrıca Türkiye yıllardır çalışan bir milyon yabancı ve son iki yıldır sorun olan 3.5 milyon Suriyeli kaldığı sürece , kayıt dışı istihdam çözülmez. Bunlar ucuz alternatif çalışma imkanları oluşturuyor ve Türk halkı da aynı çizgide çalışmaya mecbur kalıyor.

3. Bu günkü İktidar , işsizlik sorununu çözemez , Çünkü ;

Hukukta geri düştük. Mülkiyet ve yatırımlarda eksi  güven oluştu,

Demokrasi ve İnsan haklarında geri düştük , bu bize Avrupa çıpasını kaybettirdi ,

Siyasi Popülizm ön plana çıktı, bütçede yatırım payı artmadı . Yalnızca popülist harcama arttı. Altyapı yatırımlarının tamamı özel sektöre borçlanma yoluyla oldu. Bütçe giderlerinin bir kısmı borca gidecektir.

Sonuç olarak , işsizliğin çözümü var mı ? Elbette var… Çözümün İlk adımı niyet etmektir. Niyet etmek te bu günkü iktidarın siyasi popülist politikası ile ters düşüyor.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com