Bu gün Adli yılın açılış töreninin sarayda yapılması ,Barolar Birliği ve CHP tarafından tepki ile karşılandı. Buna karşılık  Yargıtay  aynı zamanda darbe teşebbüsüne vurgu yaparak ‘’ …sahibi devlet ve millet olan bir kongre salonunda bu toplantının yapılacak olmasının nasıl yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını zedeleyeceğini anlamakta zorluk çekmekteyiz.’’ diye açıklama yaptı.

Aslında Yargıtay binaları da milletin malıdır. Cumhurbaşkanlığı sarayı yürütmenin emrine verilmiştir …Yargıtay binası da yargı emrine verilmiştir. Önemli olan yasama, yürütme ve yargı güç dengelerinde yanlış bir imaja , yanlış bir algıya yol açmamaktır.  Adaletin tarafsızlığına gölge düşürmemektir.

Söz  gelimi ABD de Başkan Obama Parlementoda konuşurken katılan ve en ön sırada oturan  yüksek Mahkeme yargıçları

tarafsızlıklarına gölge düşeceği endişesiyle tezahüratta bulunmamış ve ayağa kalkarak alkışlamamışlardır.  Kaldı ki   ABD’ de her yıl yapılan ‘’Birliğin Durumu töreni ‘’ne  9 kişilik mahkemenin bazı üyeleri, bu nedenle katılmayı da reddediyor. 2016 yılı için altı üye Obama'yı dinlemek için Kongre'ye katılmıştı.

Dün Mehmet Yılmaz kendi köşesinde Magna Carta’nin neden çayırda imzalandığını ,

‘’Magna Carta ile İngiltere Kralı, bazı yetkilerinden feragat etti ve Kanunlara uygun davranacağına söz verdi.  Hukukun üstünlüğünü kabul etti. Hukukun üstünlüğünü ilan eden belge sarayda değil, herkesin eşit olarak yan yana durabildiği bir çayırlık alanda imzalandı. ‘’ şeklinde açıklamıştı .

İstanbul’daki bir toplantıya katılan Dünyada demokratik yönetimlerde hukukun üstünlüğünü inceleyen Washington merkezli düşünce kuruluşu Dünya Adalet Projesi (World Justice Project) yöneticisi Joel Martinez,  Türkiye’nin Hukukun üstünlüğü endeksindeki yerinin, 2014 yılında 99 ülke arasında 59’uncu sırada  iken 2015 yılında 102 ülke arasında 82’inci sıraya gerilediğini , puanının 45 olduğunu  ,aynı endekste Kenya ,Bolivya, Rusya ,Zambia ,Sri Lanka gibi ülkelerin puanı  daha yüksek puan aldığını açıklamıştı.

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları mahkemesi (AİHM) 2015 istatistiklerine göre  ,Türkiye 2015 sonunda Ukrayna ve Rusya’dan sonra AİHM'de hakkında en fazla dava başvurusu bulunan 3'üncü ülkedir.

AİHM raporuna göre ‘’2015 yılında toplam 823 karar açıklandı. Hakkında en fazla karar açıklanan ülke ilk sırada  Rusya (116) ve ikinci sırada Türkiye (87) oldu. Türkiye  en fazla cezayı  2015 yılında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin adil yargılanma hakkıyla ilgili maddesini ihlal etmekten dolayı aldı .’’

Yargıtay  titiz davranmazsa , halk arasında yargının siyasallaşması şeklinde  algı oluşur. Mamafih , Kadir Has Üniversitesi Türkiye sosyal-Siyasal eğilimler Araştırmasına göre , halk yargının giderek siyasallaştığını düşünüyor. Aşağıdaki tabloya göre 2011 yılında halkın yüzde 49.5’i yargının siyasallaştığını düşünürken , 2015 yılında bu oran yüzde 65’e yükselmiştir.

Özet olarak Yargı mensubu iyi niyetli de olsa ,  titiz davranmak zorundadır. Halkın yargıyı algılaması önemlidir. Eğer yargının siyasallaştığı kanaati oluşursa , yargı gücü zayıflar. Siyasi , sosyal ve ekonomik istikrar için  yargıya olan güveni korumak zorundayız.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com