Darbe teşebbüsüne kadar giden Feto yapılanmasında dershane gelirlerinin payı büyüktür. Böyle olduğu dershanelerin  kapatılma kararından sonra daha net anlaşıldı.

Dershanelerin eğitim sisteminde  için  iki önemli bozucu etkisi olmuştu…

Birisi , eğitimde fırsat eşitliğini bozmuştu… Çünkü parası olanlar  dershanelerden  test taktikleri alarak , Üniversite giriş sınavlarında daha başarılı oldular. Parası olmayan yetenekli öğrenciler sistem dışı kaldılar.

İkincisi yüksek öğrenimde  etkinliği bozdular. Yüksek öğrenimde daha yetenekli olanların eğitilmesinden  daha çok verim alınıyor.  

Özel dershaneler 08.06.1965 tarih ve 625 sayılı yasa uyarınca açılmaya başladılar. 1980 darbesinde Türkiye genelinde 200'e yakın dershane vardı. Özel okula ve temel liseye dönüşmeleri sürecinden önce ise bu sayı  4500 ‘e kadar çıkmıştı.  

Yalnız dershaneler değil ,1960 ve 1970 li yıllarda  paralı özel yüksek okullarda sistemi bozmuştur.1967 senato araştırma komisyonu raporunda İş Hanlarında açılan yüksek  okulların , bina , laboratuar , araç gereçlerinin elverişsiz ve yetersiz olduğu belirtilmiştir.

1971 yılında söz konusu özel yüksek okullar anayasa mahkemesince anayasaya aykırı bulunarak kapatıldı. Binaları devletleştirildi ve ilgili devlet Üniversitelerine bağlandı.

Vakıf Üniversiteleri de 1982 Anayasasına  göre kuruluyor.

Bu sene vakıf Üniversiteleri fiyatları lisan eğitiminde yılda 20 ile 30 bin lira arasında , tıp fakülteleri için ise 40 bin lira ile 50 bin lira arasında değişiyor.


Gerçekte eğitimi devletin yapması gerekir :
1)Eğitimin sosyal faydası var…Eğitilmiş toplumda, üretimde, yönetimde verimlilik artar. İnsan ilişkilerinde kalite artar. Çatışma azalır. İktisadi gelişme hızlanır. Örneğin, İkinci Dünya Harbi’nde fabrikaları yıkılan Almanya’nın hızlı kalkınması eğitim düzeyinin yüksek ve vasıflı işgücünün olmasından kaynaklandı. Bugün Rusya’nın hızlı toparlanması da halkın yüzde 100’ünün eğitilmiş olmasından ileri geliyor.
2)Eğitim sosyal kastlaşmayı engeller … Eğitim ile  toplumda yatay ve dikey hareketlilik sağlanır... Toplumda sosyal  kastlaşma önlenir.  Örneğin tarımdaki okur... Memur veya işadamı olur...
3)Paralı eğitim sosyal faydayı dikkate almaz…Özel sektör eğitim için, özel faydası kadar kaynak ayırır...Bu durumda yeteri kadar kaynak ayıramaz. Devlet ise sosyal faydasını da dikkate alarak gerekli olan ve yeteri kadar kaynak ayırır.
4)Eğitimde fırsat eşitliği, eğitimin verimini artırır…Örneğin, parası olan değil, yeteneği olan yüksek öğrenim yaparsa, eğitimde etkinlik artar. Daha yetenekli olanları bulmak için eğitim yapacak olanları daha geniş tabandan, tüm toplumdan seçmek gerekir... Paralı eğitim buna imkan vermez.
5)Paralı eğitimde, eğitim kalitesi ikinci planda kalır. Vakıf üniversitelerinin çoğunda, üniversite isteyenler, bir kaç istisna dışında, önce karar verip, sonra vakıf kuruyorlar. Kâr amaçlı kuruluyor... ABD’deki fonlarla Türkiye’deki vakıflar ayrılıyor. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri araştırma yapacak kadro bulundurmuyor... Asistanlık müessesesini çalıştırmıyor. Çoğu dersi dışarıdan verdiriyorlar.
6)Eğitimde işgücü planlamasını ancak devlet yapabilir...
Gelişme sürecinde devletin iş gücü planlaması yapması gereklidir... Türkiye’de işsizlik yüksek olduğu için, piyasa talebi eğitim arzını yönlendiremiyor... Sonuçta eğitilmiş işgücü arasında bu günkü gibi işsizlik oranı daha yüksek oluyor... Bazı dallarda eğitilmiş işgücü arz fazlası, örneğin mühendislik, bazı dallarda ise eğitilmiş işgücü arz eksiği, örneğin doktor -hemşire ortaya çıkıyor.
7)Eğitimi devlet yapmazsa, tarikatlar, dış lobiler el atar... Zira eğitim bir ülkenin geleceği demektir.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com