Nüfus, politikası , nüfusun büyüklüğünü , yerleşim alanlarını , Çalışma alanlarını ve çalışma süresini , nüfus yapısını (Kompozisyon ) belirleyen politikadır. Nüfus artış hızı fert başına GSYH ‘nın büyüklüğünü  etkiliyor . Artan GSYH daha fazla veya daha az nüfusa bölünüyor. Ancak işgücü açığı olan ülkelerde , nüfus artışı bu açığı kapayacağı için nüfus artış hızından daha yüksek büyüme sağlanabilir.

İktisadi kalkınma için , iktisadi planlama yanında sosyal planlamada gerekiyor. Bunun için her ülke optimal bir nüfus miktarı ve yapısını hedefler. Gelişmiş batı ülkeleri nüfus artışını teşvik ederken  ve nüfusu fazla Çin gibi  ülkeler , nüfus planlaması yapıyor.

Çin’de 1960 yılında Çin nüfus artış oranı eksi yüzde 0.1 idi. Bunun nedeni Mao’nun deyimi ile ‘’ kollektif enerjiyi seferber edecek ard arda devrimler ‘’in yapılmasıydı. Toplum ölçüsüz zorlandı. 1957-1960 büyük sıçrama olarak vasıflandırılan yıllarda , Köylüye tarım cephesi askerleri denildi. 13 milyon kişinin açlıktan ölmesine yol açan bir kıtlık dönemi yaşandı. Mao yönetimden çekildi.

1070 yılında Çin’de nüfus artış hızı yüzde 2.5 ‘e yükseldi.  Aynı yıl Nüfus planlaması başladı. Planlama etkili oldu ve nüfus artış hızı düşmeye başladı ve 1990 lar da yüzde 2. 1 ve  2016 yılında yüzde 0.5’ e geriledi.

Almanya ise tersine nüfus artışı teşvik ediliyor ;İlk 2 çocuk için kişi başına ayda 184 Euro yardım yapılıyor. Üçüncü çocukta bu rakam 190 Euro’ya çıkıyor. Üç çocuktan sonra ise her bir çocuk için ailelere 215 Eur’o veriliyor.

Almanya 1960’lardan başlamak üzere , sanayide vasıfsız iş gücü eksiğini başka ülkelerden  işçi girişini kolaylaştırarak çözmüştür. Bu nedenle en fazla Türkiye’den olmak üzere birçok ülkeden işçi gitmiştir. Bu gün Almanya için aynı sorun yoktur , zira sermaye ve teknoloji yoğun yatırımlar daha fazla yapılmaktadır.

Çağımızda  Nüfus konusunda genel tablo , Gelişmiş ülkelerde yaşlanan ve azalan bir nüfus , gelişmekte olan ülkelerde genç ve artan bir nüfus şeklindeki bir tablodur.

Dünya Bankası 2012 yılı nüfus artış hızına göre ülkeler listesinde , gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı birkaç istisna dışında , yüzde birin altındadır.  Nüfus artış hızı yüzde 1.5’in üstünde  olan ülkelerin tamamı gelişmekte olan ülkelerdir. Bunlar içinde de en yüksek nüfus artış hızı İslam ülkelerindedir. Söz gelimi Umman yüzde 9.13 , Katar yüzde 7.05 , Kuveyt yüzde 3.95 , Nijer 3.84 , Birleşik Arap Emirlikleri  yüzde 3.10 dur. Buna neden olarak  dini nedenlerle kürtaj yasakları ve nüfus planlaması ve kürtajın yasak olması gösterilebilir.

Ağıdaki tabloda 1990 yılı ile 2013 yılı arasında Dünyada günde 1.90 doların altında geliri olan yoksulların sayısı ve oranının , dünyanın çeştili bçlgelerinde nasıl bir değişme gösterdiği yer alıyor. Nüfus planlaması yapan doğu asya ülkelerinin yer aldığı bölge , aynı zamanda yoksulluğun en hızlı azaldığı bölgedir.

 

2011 SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE GÜNDE 1,90 DOLARIN ALTINDA YOKSUL DÜNYA NÜFUSU

 

 

 

 

 

 

1990

2002

2013

 1 ) DÜNYA NÜFUSUNUN YOKSULLUK

ORANI(YÜZDE)

34,8

25,3

10,7

 

 

 

 

 2 )BÖLGELERE GÖRE NÜFUS İÇİNDE YOKSULLUK ORANI

(YÜZDE )

 

 

1990

2002

2013

DOĞU ASYA VE PASİFİK

60,2

29,0

3,5

AVRUPA VE ORTA ASYA

1,9

6,3

2,2

LATİN AMERİKA

15,8

13,0

5,4

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA

6,0

3,8

-

GÜNEY ASYA

44,6

38,5

15,1

SAHRA ALTI AFRİKA

54,3

55,6

41,0

 

 

 

 

3 )DÜNYA YOKSUL SAYISI(MİLYON)

1,840

1,588

766

 

 

 

 

 4) YOKSUL NÜFUSUN DÜNYADA DAĞILIMI (YÜZDE )

 

 

 

 

1990

2002

2013

DOĞU ASYA VE PASİFİK

52,5

33,7

9,3

AVRUPA VE ORTA ASYA

0,5

1,8

1,3

LATİN AMERİKA

3,9

4,5

4,4

ORTA DOĞU VE KUZEY AFRİKA

0,8

0,6

-

GÜNEY ASYA

27,4

34,8

33,4

SAHRA ALTI AFRİKA

15

24,6

50,8

         

Kaynak : 2017 World Develeopment İndicators -World Bank Group

Türkiye ‘de 1963 yılına kadar Nüfus planlaması yapılmamıştır. 1923 ile 1960 arasında , önce birinci ve ikinci dünya savaşı erkek nüfusa ihtiyaç göstermiştir. Sonra siyasi ve askeri güç sağlamak , Tarımda işgücü elde etmek için nüfus artışı istenmiştir. Bu nedenle ,doğum evleri kurulmuş ,Altı ve daha fazla çocuklu aileler para ile ödüllendirilmiş ,Çok çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirilmiş , Göçmenlere düşük faizli kredi verilmiş ,Doğum kontrol ilaçları ve kürtaj yasaklanmıştır.

Türkiye de 1963 başlayan planlı dönemle birlikte , Nüfus planlaması – aile planlaması yapılmıştır.2000’li yıllarda bu politikadan vazgeçilmiştir. Açıklanmayan ve bilinen gerekçe , nüfusun etnik yapısının , belirli etnik guruplar lehine bozulmasını önlemektir.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com