Her siyasi parti kadın haklarına önem verdiğini söylüyor ve fakat bu alanda Dünya’ya yetişemiyoruz. Aslında çağımızda kadın -erkek eşitliğini konuşmak bile insanlığın ne kadar geride kaldığını gösteriyor.

Türkiye’de siyasi iktidar türban gibi giyim özgürlüğünü kullanarak iktidara geldi. Ne var ki uygulamada Türkiye son on iki yılda uluslararası arenada kadın haklarında geri düştü.

Dünya ekonomik Formu’nun hazırladığı ‘’ Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Endeksi ‘’kadınlarla erkekler arasında dört temel kategorideki kadın erkek eşitliği farkını inceliyor: Ekonomiye katılım ve fırsat; eğitime katılım; Sağlık ve sağ kalım ve Siyasi güçlenme.

Bu dört kriterin detayları şöyledir:

1.Ekonomiye katılım ve fırsat göstergesi olarak kadın ve erkek işgücünde katılım, gelir, üst düzey yönetim, mesleki ve teknik alanda çalışan sayısı;

2.Kadın ve erkek okuryazarlık oranı, okullaşma oranları;

3.Sağlık kategorisinde, Kadınlar ve erkekler için beklenen sağlıklı ömür değerinin mukayesesi;

4.Siyasi güçlenme olarak; parlamentodaki kadın -erkek milletvekilleri ve bakanlık sayılarının ve kadınların devlet ve hükümet başkanı olarak geçirdikleri yılların karşılaştırılması; 

 “Dünya ekonomik Formu 2016 Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi”nde Türkiye, genel sıralamada 144 ülke içinde 130 sırada yer aldı. En geri son beş ülke içinde sıralandı.

Dünya Ekonomik Formunun 2017 yılı raporunda ise 144 ülke içinde 0.625 puanla bir sıra gerileyerek 131 sırada yer aldı. Endekse göre Türkiye de 2006 yılından bu güne kadın haklarında iyileşme olmadı.

 

TÜRKİYEDE KÜRESEL CİNSiYET UÇURUMU EŞİTLİĞİ ENDEKSİ

 

 

2006

2017

TÜRKİYE

Sıralama

Puan

Sıralama

Puan

Küresel Cinsiyet Eşitliği puanı 

105

0,585

131

0,625

Ekonomiye katılım ve fırsat 

106

0,434

128

0,471

Eğitime katılım

92

0,885

101

0,965

Sağlık ve sağ kalım

85

0,969

59

0,977

Siyasi güçlenme

96

0,052

118

0,088

Değerlendirmeye alınan toplam ülke sayısı

115

 

144

 

Kaynak: The Global Gender Gap Report 2017, s. 324.

Hatta  2017 yılında İslam ülkeleri içinde Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde İsrail (44), Tunus (117), Birleşik Arap Emirlikleri (120), Bahreyn (126), Cezayir (127), Kuveyt (129) ve Katar (130) , gibi ülkeler Türkiye (131) den daha üst sıralarda yer aldı.

Öte yandan anne ve çocuk sağlığı ile ilgili araştırmalar yapan ve destek sağlayan “Save the Children”, anne ve çocuk sağlığı, ölüm oranları, temiz suya erişim gibi çeşitli verilere dayanarak “Anneler Endeksi” hazırlıyor.

Save the Children Fund  (Çocukları koruma fonu  ) 1919 yılında İngiltere’de kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Çocuk haklarını savunan, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaşamlarını iyileştirmek için onlara destek sağlayan bir fondur.

Türkiye anneler endeksi sıralamasında, 122 ülke arasında geri sıralarda, 98. sırada yer aldı.

Türkiye’de insani değerler ile inançlar birbirine karıştı. 1990 ve sonrası türban mağdurları oluştu. Bizde demokrasi ve insan hakları diye karşı çıkmadık. Sonradan anlıyoruz ki Gerçekte turban mağduru oluşturmanın altında yatan temel neden insan özgürlüğü değilmiş. Siyasi prim yapmakmış. Bu alanda da AKP iktidarı başarılı oldu.

Tuzu kuru, oturduğu yalıdan ahkam kesen bazı bilim adamları da AKP ‘nin bu oyunun tuzağına düştüler. Mahalle baskısı gibi, ayırımcılığı tetikleyen teoriler yarattılar.

Şimdi siyasi iktidar uluslararası kuruluşların bu olumsuz tablolarını nasıl düzeltirim demiyor, işin kolayına kaçıyor ve dış güçlerin işi diyor. Ama olan topluma oluyor.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com