IMF'nin geçen hafta yayınladığı "Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları'' raporunda, dünyada büyümenin 2016 yılında daha da düşeceği vurgulandı. IMF dünyanın en düşük faiz oranlarına rağmen büyümenin düşmesini yapısal reformların yapılmıyor olmasına ve kamu yatırımlarının ve sosyal güvenlik harcamalarının eksikliğine bağlıyor.

Dünya büyüme oranlarındaki yavaşlama G20 toplantısının da önemli gündem maddesiydi.

G20 zirvesinde de, Çin Devlet Başkanı, büyüme için yeni bir yol önerisinde bulunarak korumacılık politikalarından uzak durmak gerektiğini ifade etti.

IMF raporunda 1990 ile 2007 yılları arasında uzun dönemli Dünya Ortalama Büyüme Oranı'nın 3.7 olduğu ve 2012 yılından beri 5 yıldır dünya büyüme oranının bu oranın altında kaldığı belirtiliyor.

Aşağıdaki tabloda, dünya ortalaması olarak, gelişmekte olan ülkeler ortalaması olarak ve Türkiye'nin son 6 yılında yıllık büyüme oranları verilmiştir.

Bu grafikte dikkat çeken hususlar:

* Dünya ortalama büyüme oranları düşme eğiliminde seyrediyor.

* Gelişmekte olan ülkeler büyüme ortalaması dünya büyüme ortalamasının üstündedir. Ancak düşüyor.

* Türkiye'de büyüme dünya büyüme ortalamasının üstünde ve fakat gelişmekte olan ülkeler büyüme ortalamasının altındadır.

Oysa ki 2011 öncesinde Türkiye gelişmekte olan ülkeler içerisinde yüksek büyüme oranları yakalamıştı. Bu durum aşağıdaki  6 yıllık büyüme endeksinde de aynen görülüyor.

Dünyada ve Türkiye'de iç dinamikleri canlandırmak gerekir. Kabaca söylersek bugünkü küresel sürecin pili bitti.

1) Dünyada dolara dayanan mevcut para sistemi, dolardaki kırılganlık ve aşırı oynaklık nedeniyle artık güven vermiyor. Bunun içindir ki başta Çin birçok ülke, resmi rezervlerinin bir kısmını altına çeviriyor.

Spekülatif sermaye nedeniyle finansal piyasalar balon yapıyor ve  reel sektörü temsil edemiyor. 

Bu nedenler kırılganlığı artırıp yatırımları engelliyor.

Dünyayı spekülatif sermaye tuzağından ve dolar tekelinden kurtarmak gerekir. Bunun için de, ABD-AB-Japonya ve Çin paralarından oluşan bir sepete bağlı yeni dünya parası çıkararak doların yerine ikame etmek gerekir.

2) Yeni buluşlar her dönemde ekonomide dinamizmi artırmıştır. Söz gelimi Sanayi Devrimi, Avrupa'daki sermaye birikimini artırmıştır. Sonrasında Kuzey Amerika ve Japonya'ya sıçramış, ardından bütün dünyaya yayılmıştır. Dünya büyümesi  önemli bir ivme kazanmıştır.

Bilgi çağı dediğimiz 2000'li yılların başında bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişme dünya ekonomisinde önemli bir büyüme ivmesi sağladı.

Dünya yeni buluşlar ve teknoloji geliştirmeye yönelmelidir.

Türkiye'ye gelince, üç önemli adım atmalıyız...

* Her gün bir destek programı yeni bir kamu yatırım projesi açıklayarak büyüme sağlayamayız. Bunları uzun dönemde planlayarak, ekonomik, sosyal planlama içinde koordineli olarak yapmalıyız.

* Kamuda ve özel sektörde yapısal reformlar yaparak, verimliliği artırmalıyız.

* Hukuk düzeni ve yargı sisteminin bağımsızlığının ve tarafsızlığının devamını sağlamalıyız.

 

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com