Türkiye’de yazın 5,5 kışın 6 milyon işsiz var. İşsizlik sigortası olmayan İşsizlerin öncelikli beklentisi, iş değil devlet bütçesinden yardım almaktır. Bunun içindir ki siyasi iktidarın bir istihdam politikası yoktur. Bütçeden para dağıtabilmek için, kamu stratejik altyapılar dahil her şey özelleştirme kapsamındadır.

Hükümet İşçinin işsizlik sigortası fonundan zaman zaman kanunla bütçeye kaynak aktarıyor, Alta yapı yatırımlarını, karayollarını, köprüleri ve tünelleri özel sektöre borçlanarak yaptırıyor.

Siyasi iktidar bütçeden dağıttıklarıyla yatırım yaparak, işsiz sayısını yarı yarıya azaltabilirdi. Bu takdirde iş sahibi daha bağımsız düşünebilecek ve siyasi tercihlerini daha doğru kullanabilecekti.

Popülizm politikalarının başarı şansı , toplumun  eğitim durumu ve demokratik bilinç seviyesi ile ters orantılıdır. Türkiye şartlarında Muhalefet partileri de ekonomide öngördükleri istikrar politikalarının AKP ’nin popülizm politikaları ile rekabet edemediğini anladılar ve onlar da popülizm yapmaya başladılar.

Gerçekte ise para dağıtmak nın işsiz sayısını artırır. Çalışanları tembelleştirir.   Para dağıtmak yerine aynı kaynaklarla devlet ya iş kurmalı veya iş kurulmasına yardımcı olmalıdır.

Yani siyasi iktidar  “Para yerine iş dağıtmalıdır. ‘’

Her şehrin kendine özgü imkanları vardır.  Söz gelimi, Karsta hayvancılık, Ardahan’da organik tarım ve bal üretimi, Oltu’da Oltu taşı Mardin’de el sanatları gibi imkanları değerlendirmek gerekir.

Yine, imkanların sınırlı olduğu Tunceli’de, dünyanın en kaliteli kaynak suları var. Bu sular şişelenip, Orta Doğu’ya ihraç edilebilir.

Her şehirde kurulacak bu fabrikalarda işçilerin maaşlarından bir kısmı kesilerek, yerine hisse senedi verilir. İşçi fabrikaya ortak olursa, kendi malı gibi çalışır ve korur. Özel sektör fabrika yaparsa, devlet bir kısmını yapmayı üstlenir. 

Bu yolla Doğu illerinin fazla göç vermesi de önlenir. Eğer niyet edilirse bu illerin yöresel imkanlarını değerlendirmek mümkün olur.

Söz gelimi ‘’Kars ve Ağrıda Organik Tarım ve hayvancılık organize bölgeleri kurulabilir. Organik ürünler üretim tesisleri yapılabilir. Dünyada organik ürünlere talep artıyor. Hatta  bunun için Avrupa  Birliği Fonları var. Birkaç sene öncesine kadar bu fonlar vardı. AB çıpası İç politikaya harcandı.

Organize bölgeler ve tesisleri, işletme şeklinde devlet tarafından kurulur. Çiftçinin ürünlerinin dörtte üçü para olarak, dörtte biri ise işletmenin hisse senedi olarak çiftçiye verilir. Ayrıca çalışanların da maaşlarının dörtte biri kesilerek, yerine işletmenin hisse senetleri  verilir.

Zamanı gelir işletme ve yatırımlar, çiftçinin ve işçinin ortak malı olur.  Sermaye tabana yayılmış olur. İşletmede payı olan herkes teröre karşı durur. İşletmeyi korur. Devletin altın hissesi kalır.  Devlet  işletmeyi sürekli koordine eder.

Başka bir örnek daha verebiliriz. Ardahan'da Kafkas cinsi  ve bal verimi yüksek olan arı mevcuttur. Dünyada organik bal üretimi için en iyi doğal şartlara ve çiçek örtüsüne sahiptir. Burada  da  devlet tarafından modern tesisler kurularak benzer şekilde organize bal üretimi yapılabilir. Devletin koordinasyonunda Kooperatif şeklinde sürdürülebilir.

Türkiye de bazı kooperatif deneyimleri başarısız oldu. Çünkü bu kooperatiflerde devletin organizasyonu ve yatırımı yetersizdi.

Hakkari'de de deri işleme ürünleri ve tesisleri kurulabilir. Mardin’de el sanatları kooperatifi kurulabilir. Bu örnekler her ilin imkanlarına göre düşünülebilir. 

Türkiye Örnekleri ve Dünyada popülizm modası ;  nereden bakarsak bakalım , kaynaklarımızın verimsiz kullanılmasına, ekonomik istikrarın bozulmasına  neden olmuştur.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com