Dünya tarihinde devletin piyasa ekonomisi içindeki yeri ve piyasa ile karşılıklı ilişkileri her zaman farklı tartışma konusu olmuştur. Klasik iktisatçılar devleti zorunlu kötülük olarak tarif etmişlerdir.

Aslında  dünyada, küresel krizlerin ortaya çıkmasının ve bir ülkede iktisadi istikrarın bozulmasının  en büyük nedeni, devlet- piyasa dengesinin bozulmasıdır.

Devlet – piyasa dengesini, toplumun ihtiyaçlarına, ekonomik konjonktüre ve kalkınma modeline uygun olarak tutmak gerekir. 

Yalnızca vergi toplayan ve harcayan bir devlet anlayışı yanlıştır. Hükümetler devlet gücünü kullanarak, kaynak yaratmasını, istihdam yaratmasını ve yaratılan bu kaynakların adil bölüşümünü de sağlayan bir güç olmalıdır.

Türkiye de devlet- piyasa ilişkisi yanlış anlaşılmıştır.

Denge bozulmuştur. Devleti yeniden yapılandırmak gerekiyor. 

Ekonomide toplumsal faydası, özel faydasından daha yüksek olan, 

·         Yol, su, liman gibi altyapı yatırımlarını devlet yapmalı ve işletmelidir.

·         Piyasanın bozulması ve tekelleşmeye yol açabilecek doğalgaz, telefon, elektrik dağıtımı gibi doğal tekelleri devlet yapmalı ve işletmelidir. Örneğin, Telekomun satış geliri ile dış açık kapatılmıştır.  Ancak hayat boyu yurt dışına kar transferi olacağından, Türkiye kaynak kaybeden bir ülke olacaktır.

·        Eğitim ve sağlığı ya devlet yapmalı veya devlet kontrolünde olmalıdır.  

·         Buna karşılık devletin, otel işletmeciliği yapması, elbise ayakkabı üretmesi, devlet piyasa dengesini bozar. Devlet eliyle haksız rekabet yaratılmış olur.  

·         Ve devlet şeffaf olmalıdır. Bu güne kadar siyasi istikrarlar en fazla yanlışları kılıfına uydurarak devlette şeffaflığı bozdular.

Öte yandan , Türkiye de devlete , sanayileşmiş bir ülke gözüyle bakıyoruz. Oysaki bizde  rekabet şartları  gelişmiş ülkelerde olduğu  gibi değil. Birçok sektörde sayılı firma var.. Et örneğinde olduğu gibi piyasanın başıboş bırakılması spekülasyona neden olabiliyor.
Yahutta MB  faizler yüzde 5 artınca , bankalar kredi faizlerini yüzde 10 artırabiliyorlar.

Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde , devletin görevi bu gibi sekülatif fiyat dengesizliklerini ve istismarları önleyerek  piyasanın çalışmasını sağlamaktır. Elbette bunu yaparken , yasaklarla yapmayacak. İktisat politikası araçlarıyla yapacaktır. 

Aslında siyasi iktidar piyasayı ve devleti doğru anlayabilseydi , inşaat sektöründe bugünkü  sorunlar yaşanmazdı.

Normalde inşaat sektörünün durgun olduğu dönemlerde , TOKİ  konut üretimini artırabilirdi. Sosyal amaçlı konutlara ağırlık verebilirdi.  Sektörün canlandığı dönemlerde ise azaltabilirdi. Konjonktürü dengelerdi.

Oysaki TOKİ inşaat sektörünü sürekli olarak ekonomiyi canlandırmak için kullandı. Yandaş zenginler yarattı. Devlet imtiyazlarını kullanarak özel sektöre karşı haksız rekabet oluşturdu.

Yine bizde ekonomi yönetimi  maalesef devleti  sosyal fayda yaratacak , piyasayı  düzenleyici veya yol gösterici olarak görmüyor…  Bu nedenle sosyal faydası olan yatırımları da altyapı özelliği gösteren yatırımları da özelleştiriyor. Bunlar özel sektör elinde birer tekel halinde devam ediyor.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com