İstikrar sorununu varmı , yok mu tartışmak gerekmez. İstatistikler dışında bizzat yaşıyoruz . Kapanan şirketleri, banka borçları için yeniden yapılanma  isteyen şirketleri ,  konkordoto’ya giden işletmeleri , artan kiralık ilanları görüyor ve  nihayet TL ‘nin ne kadar değer kaybettiğini bir sonuç olarak ta enflasyonu yaşıyoruz.

Eğer çözmeye niyetimiz varsa , iki hususu dikkate almak zorundayız :

Birisi ; Bu günkü istikrar sorunu geçmiş krizlerden farklıdır. Bu gün sorun yalnızca ekonomik sorun değildir. Ayrıca siyasi ve sosyal  sorunlar oluşmuştur.  1994 ve 2001 krizlerinde , ekonomik önlemler ön plandaydı. Şimdi belki daha önemlisi siyasi güven sorunu eklendi. Hukuki altyapı sorunu oluştu. Bu alanlarda da önlem almak ve yapısal çözümler getirmek gerekir.

İkincisi ; İktidarın tez elden bir istikrar programı hazırlayarak , sorunu çözeceğine  dair bir niyet bildirmesi , iktisadi ajanları ikna etmesi ve güven oluşturması gerekir. İlgili bakanın ‘’piyasalarla kavga etmeyeceğiz ‘’gibi beyanları  istikrar için daha çok tedirginlik yaratıyor ?

Çözüm geliştirmek için önce  istikrar sorununa doğru teşhis koymak gerekir. Sonra bu tespite göre yapısal sorunları çözmek gerekir. Elbette bu sorunlar bir günde çözülmez. Çoğu orta ve uzun dönemde ancak çözülebilir

Oyaski AKP ‘nin 16 yıllık iktidarında yalnızca iki slogan duydum ; Yeni nesil reformlar ? Yapısal reformlar .

Reform denilince de genellikle açıklama olarak  mali disiplinin sürdürülmesi , parasal disiplinin sürdürülmesi gibi ilgisiz ve sloganvari beyanlar oldu.

Gerçekte bir ekonomide istikrar sorunu olabilir ve fakat yapısal sorunlar olmayabilir. Yada yapısal sorunlardan kaynaklanan istikrar problemi olabilir. Hiçbir sorun olmasa da daha hızlı bir kalkınma için yapısal önlemler alınabilir.

Hatırlatmak gerekir ki  kalkınma  ; sosyal imkanların artması , gelir dağılımının düzelmesi , sağlıklı bir toplum gibi kriterleri de içine alan ve ekonomik büyümeden daha geniş bir anlayıştır.

Türkiye’de , siyasi , sosyal ve ekonomik istikrar sorunları; siyasi iktidarların  demokrasiyi dışlaması ve iktisat politikalarına da kısa dönemli ve yalnızca siyasi hedefle bakmalarından ortaya çıktı. Şimdi reform içinde önce bozulan yapıları düzeltmek gerekir. Bu reformlar, ekonomik ,siyasi ve sosyal anlamda birbirini tamamlayan nitelikte olmalıdır.

Sorun trenin raydan çıkmasına benzer. Yeniden raya sokuncaya kadar zaman geçer.

Herşeyden önce Türkiye de kalkınmanın ön şartı olan kurumsal yapı bozuldu.

Kurumsal yapı bir toplumda organize olmuş ve aynı zamanda tarihsel boyut taşıyan toplumsal ilişkiler, insanlar tarafından oluşturulmuş normlarıdır.

Bu normlar aynı zamanda kurumların ve demokrasinin sınırlarını da belirleyen kurallardır.

Geleneksel ve sosyal kurumlar; devlet, aile, eğitim, hukuk, ekonomi, siyaset ve din unsurlarını kapsar.

Kurumlaşma demokrasiyi ve kalkınmayı olumlu etkiler. Demokratik olan ve kalkınmış ülkelerde de kurumsal yapı yerli yerine oturmuş ve fonksiyoneldir.

Türkiye’nin geleceği açısından son yıllarda özellikle ideolojik bir anlayış içinde değişen kurumlardan, devlet,eğitim, hukuk ve din önemli etkiye sahiptir. Bu kurumlarda çağdaş dünya gerçeğine uyan bir reform yapmak şarttır. Bu reform nasıl olmalıdır ?

(Yarın devam edecek )

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com