Spekülatif sermaye küreselleşmeyi kendine göre dizayn etti. Sıcak para olarak girdiği ülkelerde spekülatif karlar sağladı. Bu ülkeler  bol döviz serabına kapıldı. Kur baskısı ve cari açıkların bozucu etkisi , dış borçlanmaya yansıdı. Dış borçlanmanın etkisi uzun zamanda ortaya çıktığı için kimse işin farkına varmadı.  Üretici memnun  çünkü düşük kurdan ithalat yaptı. Tüketici memnun çünkü piyasa  ucuz ithal malı cenneti oldu.

Türkiye 2012 yılına kadar bu serabı yaşadı.

Spekülatif sermaye yüksek kardan heyecanlandı . Bu defa bu ülkeleri yükselen ekonomiler olarak ilan etti.

Öte yandan Finansal liberalizasyon , hükümetleri  ya teslim aldı veya elini kolunu bağladı.

Finansal liberalizasyon ile Finansal araçların çeşitlenmesi ve sermaye denetimlerinin kaldırılması sonucunda bir para arzı tanımı yapmak oldukça zorlaştı. Aynı nedenle hükümetlerin makroekonomik denetim gücü azaldı.

Finansal liberalleşme ile birlikte faiz hadlerinin ve çeşitli mali varlık fiyatlarının gelecekte alacağı değerlere ilişkin belirsizliğin artması, borç verenler açısından bir risk faktörü oluşturdu.

Finansal liberalleşmenin yarattığı finansal varlıkların fiyatlarındaki uyumsuzluklar ve bunun kaynak dağılımındaki etkinliği azaltması, vadelerin kısalması ve spekülatif varlık alımı ve tüketim amacıyla aşırı borçlanma ve bunun neden olduğu sürdürülemez borç stokları, artan finansal kırılganlık ve azalan hane halkı tasarrufları ile, ticaret ve sanayinin ihtiyaçlarına uygun faiz haddi ve döviz kuru politikası izlenmesi adeta imkansız hale geldi.

Öte yandan Finansal liberalizasyonla birlikte bankacılık sisteminin kırılganlığı da önemli ölçüde arttı. Faiz oranlarının aşırı ölçüde artan volatilitesi bankaları ciddi faiz riskleri ile karşı karşıya bıraktı.

2008- 2009 krizi , para enjekte edilerek uyutuldu. Ancak makro dengeler üstüne kurulmayan bir denge olduğu için  etkisi zayıflamaya başladı.

Son beş yıldır , yükselen ekonomiler düşmeye başladı. Hepsi zorda . Finansal liberalizasyon bu ülkelerin posalarını çıkardı. Arjantin IMF’ nin kapısında .  Çünkü  bu ekonomiler yüksek dış açıklar verdi. İşsizlik arttı. Bu defa yükselen ülkeler kırılgan ülkeler oldular. Bunların başında hep Türkiye geldi.  O kadar ki  beş sene önce BM bile Türkiye yi en kırılgan ülke olarak ilan etti.  Beş kırılgan ülke üç kırılgan ülke oldu. Tablo değişti..

Değişmeyen ve kırılgan olarak kalan tek ülke Türkiye oldu. Dahası bu günde dünyada bu ülkeler içinde en fazla cari açık Türkiye veriyor.

Cari açık veren ülkeler , ithalat yaptıkları ülkelerde istihdam yaratmış oldular . Kendi ülkelerinde işsizlik arttı. (Aşağıdaki tablo)

ADI YÜKSELEN , KENDİ  DÜŞEN EKONOMİLER
ÜLKE CARİ AÇIĞIN GSYH’YA ORANI (YÜZDE) ORT. İŞSİZLİK ORANI (YÜZDE)
TÜRKİYE -7.0 11.0
ARJANTİN -4.5 9.1
GÜNEY AFRİKA -6.8 26.6
BREZİLYA -4.8 11.8
ENDONEZYA -3.7 5.8

Kur artışının temelinde geçmiş 15 yıllık yanlış yapılanma var. Papaz hikayesi bahane . Kırılgan bir ekonomi için her zaman bir papaz hikayesi olur.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com