1986 yılında ANAP iktidarı tarafından   siyasi partiler yasası değiştirildi. .  Zorunlu ön seçimi kaldırılarak ,  Parti içi demokrasi engellendi.

Parti içi demokrasi , halkın siyasi sürece katılmasını sağlar ve bu nedenle demokrasiye geçişin anahtarıdır.

1980 darbesinden sonra , Ulusu başkanlığında kurulan hükümet tarafından Nisan 1983 tarihinde değiştirilen 2820 sayılı siyası partiler kanunu 37 maddesi Önseçimi zorunlu tutuyordu ve sonradan sivil hükümetlerin getirdiği siyasi partiler kanunundan daha demokratik idi.  Söz konusu madde şöyle idi :

‘’Milletvekilliği için yapılacak seçimlerde,siyasi partilerin bir seçim çevresindeki adaylarının listesi,o seçim çevresinde o siyasi parti üye kayıt defterine göre düzenlenen parti seçmen listesinde yer alan bütün üyelerin ilçe seçim kurullarının yönetiminde serbestçe oy kullanacakları bir önseçim ile o seçim çevresinden çıkacak milletvekili sayısının iki katı olarak,aday adaylığını koymuş olanlar arasından tespit edilir.

Siyasi partiler,önseçime katıldıkları seçim çevrelerinden çıkabilecek milletvekili sayısı toplamının yüzde beşini aşmamak üzere merkez adayı gösterebilirler. Ancak, gösterilen merkez adayı,aday listesinde önseçimde seçime katılan partililerin en az yüzde yetmişbeş oyunu almış olan adayın üstünde bir yere konamaz.  ‘’

Özetle , Darbe Hükümetinin çıkardığı yasa  parti içi demokrasiyi öne çıkarıyordu. Ne yazık ki Mart 1986 Özel hükümeti tarafından çıkarılan yasa ile 37 madde  aşağıdaki şekilde değişti ve ön seçimi zorunlu olmaktan çıkararak , parti içi demokrasi engellendi.

‘’Siyasî partiler, milletvekilliği genel veya ara seçimlerinde, adaylık için müracaat eden ve adaylığı uygun bulunanlar arasından, adayların tespitini; tüzüklerinde belirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçı ile yapabilirler. ‘’

Dikkat çeken husus darbe hükümetinin çıkardığı ve parti içi demokrasi getiren siyasi partiler kanununu , seçimle gelen Özal hükümetinin değiştirmesi ve parti içi demokrasiyi kaldırmasıdır.

ANAP’tan sonra gelen iktidarlar da kulağının üstüne yattı. Demirel , Çiller , Mesut Yılmaz , Erbakan , Ecevit hükümetleri parti içi demokrasi konusunda hiçbir adım atmadı. Koalisyon Hükümetleri içinde sol partiler , Sosyal demokrat Halkçı parti , CHP ‘ de aynı doğrultuda parti içi demokrasi için hiçbir adım atmadılar.

Parti içi demokrasi olmadığı zaman , seçilenler halk için çalışmadı. Tek seçici olan genel başkanının gözüne girme yarışı içinde oldular.  Parti içi çete oluştu.  

Halkta karşılığı olmayanlar , şaibeli olanlar listelerin başına konuldu.  Gerçek demokrasiye inanmış olanlar siyaseti terk etti.

İktisatta bir kural var… Piyasada kötü para iyi parayı kovar. Kıymetli madeni fazla olan iyi parayı herkes saklar … Kıymetli madeni az olan parayı kullanır. Siyasette de bu kural geçerlidir. Parti içi demokrasi olmayınca , kötü siyasetçi iyi ve dürüst olanları devre dışında bırakırlar.

Ön seçiminde kendi içinde ortaya çıkan sorunları var. Söz gelimi para dağıtanlar ön seçimi kazanıyor. Ne var ki demokrasi zamanla yanlışlarını onarır. Ön seçimin sorunları anlaşılır ve demokrasi içinde önle alınır. Ancak bu süreç siyasi partilerin ve halkın ne kadar demokrasi istediği ile sınırlıdır. Demokrasi bir eğitim ve kültür meselesidir.

Bu gün otokrasiden şikayet ediyoruz. Hakkımız yok. Çünkü Kısa vadeli siyasi çıkarlarımız  için demokrasiyi  hep birlikte ka

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com