Sayıştayın bazı Kamu dairelerinde ve belediyelerdeki usulsüzlükleri meydana çıkaran raporundan sonra , denetimden sorumlu başkan yardımcısı görevden alındı.

Eylül enflasyonu da yüksek çıkınca Türkiye İstatistik Kurumu Başkan vekili görevden alınmıştı.

İktidar doğrudan ve denetimden hoşlanmıyor. Başkanlık sitemini , ‘’Başkan ne derse ve ne yaparsa doğrudur. Tek yetkili ve sorumlu başkandır. ‘’ şeklinde anlıyor.

Kaldı ki  Sayın Cumhurbaşkanı da  bu anlayışı eskiden bari açıkça dile getiriyor.

Başbakanlığı sırasında  müteahhitlere , yatırımlarda Danıştay engeliyle karşılaştığını söylemişti. Danıştay Başkanlığı da cevap olarak "hukuka bağlı olması gereken Sayın Başbakan'ın, Danıştay'ı, dolayısıyla hukuku, icraatına engel sayması kabul edilemez, maksadı aşar nitelikte talihsiz bir açıklamadır'' demişti.

 

   

 

Yine sayın  Cumhurbaşkanı Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen 'Öğrenci Andı' kararına tepki göstererek , "Vatandaş sizi tokatlamıyor, beni tokatlıyor " demişti  ve  Ardından Danıştay kararının idareye müdahale olduğu ve  Yeni sistemin yürütmede çift başlılığı kaldırdığı şeklinde yorum yapmıştı.

Hangi sitem olursa olsun , demokratik hukuk devletinde yürütmeyi denetleme ve yürütmenin yanlışlarını engelleyen denetim mekanizmaları vardır.

Türkiye de Danıştay ve Sayıştay yetkisini Anayasadan alıyor. AKP iktidarında 2005 yılında değişen Anayasanın 160 maddesine göre ,

Sayıştay , Kamu kurumları ve Belediyelerin gelir – gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekle yükümlüdür.

Türkiye de Meclisin yetkileri kısıtlandı ve fakat Sayıştay’ı düzenleyen madde aynen duruyor.

Dünya Adalet Projesi (WJP), Dünyadaki hukukun üstünlüğünü ilerletmek için çalışan bağımsız, çok disiplinli bir organizasyondur.

WJP’ye göre, hukukun üstünlüğü, sürdürülebilir ekonomik kalkınma, hesap verebilir hükümet ve temel haklara saygı sunan topluluklar için fırsat ve eşitliğin temelini oluşturur.

WJP’nin 2018 raporuna göre , Türkiye 2017 yılında hukukun üstünlüğü endeksine giren kriterler açısından da, ortanın altında puan aldı ve 113 ülke içinde 101 sırada, geri sıralarda yer aldı.

2017 yılında Türkiye’nin en geri kaldığı kriter, ‘’hükümet yetkilerinin denetimi ve gerektiğinde eylemlerinin kısıtlanması ‘’ kriteridir. Türkiye bu kriterde 113 ülke içinde sondan üçüncü olmuştur. Afganis- tan, Nikaragua, Etiyopya, Uganda gibi ülkeler daha üst sıralardadır.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ENDEKSİNDE

TÜRKİYE'NİN PUANI VE SIRASI (0=EN KÖTÜ, 1=EN İYİ)

 

2012 - 2013

2017 - 2018

 

97 ÜLKE

113 ÜLKE

 

PUAN

SIRA

PUAN

SIRA

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ENDEKSİ

-

-

0,42

101

HÜKÜMETİ DENETLEME VE KISITLAMA

0,47

68

0,3

111

YOLSUZLUK YOKLUĞU

0,55

35

0,5

54

ŞEFFAF HÜKÜMET

0,46

57

0,42

93

TEMEL HAKLAR

0,49

76

0,32

107

DÜZEN VE GÜVENLİK

0,63

70

0,52

106

YASAL YAPTIRIM

0,55

39

0,44

84

HUKUK UYGULAMALARI

0,55

44

0,44

94

CEZA HUKUKU UYGULAMALARI

0,42

71

0,4

74

Kaynak: World Justice Project, Rule of Law Index, 2018’den derlenmiştir.

Bu alandaki sorun, Sayıştay denetimine sınır getirilmesi, mecliste AKP çoğunluğunun her yasayı yeterli tartışmadan ve kontrolsüz çıkarması, hükümetin çıkardığı OHAL kararnamelerinin OHAL ile sınırlı değil de kalıcı olarak ve kanun yerine geçen kararlar olması niteliğinde olması, yargının yeniden düzenlenerek daha fazla siyasi etki altına alınması , Herşeyin Cumhurbaşkanı kararnamesi ile çözülmeye çalışılması Türkiye’yi, hükümeti ve hükümet yetkilerini denetlemede dünya- nın en geri ülkeleri arasına soktu.

 

 


 

 

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com