E kitap’ta yüzde 1 olan KDV oranı , yeni yılda yüzde 18’e çıkarıldı. E dergide 8 olan vergi oranı da yüzde 18’e çıkarıldı. Kitapta yüzde 8 oranı devam ediyor.

Avrupa’da ve Dünyada kültür araçlarından ya hiç vergi alınmıyor veya düşük alınıyor. Söz gelimi Latin Amerika’da Şili dışında hiçbir ülke kitaptan KDV almıyor.

Geçtiğimiz Mart ayında bir televizyonda bir akademisyen “Bizde de şimdi okuma oranı arttıkça beni afakanlar basıyor. Ben daha çok cahil ve okumamış, tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede” demişti. Tepkiler üstüne istifa etti ve fakat sonrasında ödül olarak YÖK denetleme kuruluna atandı.

Kitapta KDV artıran Siyasi iktidarın ne yapmak istediği çok açık değil mi ?

Dahası Türkiye de vergiyi fakir- fukara veriyor.

Çalışan kesim üstünde , işveren kesintileri dahil , vergi ve kesintilerin payı yüzde 37’dir. Bu oran Avrupa birliğinde yüzde 25’tir.

Akaryakıtın üçte ikisi vergidir. Gelir vergisi  , şirketlerin verdiği  Kurumlar vergisi  ve gayrimenkul vergilerinin, toplam vergi gelirleri içindeki  payı yüzde 26’dır. Vergi gelirlerinin yüzde 74’ü zengin ve fakirin aynı oranda ödedikleri , KDV ,ÖTV ve diğer tüketim vergilerinden oluşuyor.  (Aşağıdaki tablo )

 

TOPLAM VERGİ GELİRLERİ İÇİNDE

ÇEŞİTLİ VERGİLERİN PAYI

 

                                             YÜZDE

SOSYAL GÜVENLİK                 29

TÜKETİM VERGİLERİ              24

KDV                                         20

GELİR VERGİSİ                      15

KURUMLAR VERGİSİ               6

GAYRİMENKUL VERGİLERİ     5

DİĞER                                      1

(2015  verilerinden )

Bütçenin harcama kısmına gelince ;

2019 Merkezi Yönetim bütçe giderleri  teklifi 960.9 milyar liradır.(Aşağıdaki tablo )

           2019 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GİDERLERİ

 

 

MİLYAR TL

PAY

GİDENLER

960,9

100

PERSONEL VE SGK PRİMİ

290,7

30,2

MAL VE HİZMET ALIMI

67,6

7,0

FAİZ

117,3

12,2

CARİ TRANSFERLER

391,3

4,07

SERMAYE VE SERMAYE TRANSFERLERİ

64,4

6,7

BORÇ VERME

21,7

2,2

YEDEK ÖDENEK

7,9

0,8

 

1.2019 Bütçesinde yatırımları gösteren sermaye ve sermaye transferlerin payı düşük  yüzde 6.1 olarak çok düşük kalıyor. Kamu yatırımları özel yatırımlar için de altyapı oluşturur ve sürükleyici olur. Yatırımların bu kadar kısılması , potansiyel büyümeyi olumsuz etkiler ve işsizliğin artmasına neden olur.

2.2019 bütçe açığı 80.6 milyar  lira olarak , bütçenin yüzde 7.8’i kadar öngörülmüştür. Bütçe açığı bazen bütçe politikası olarak kullanılabilir.  Eğer durgunluk varsa , bütçe açığı talep artışı ve ekonomide canlanma yaratır.

3. 2019 Bütçesinde faiz giderleri 117.3 milyar liradır. Devlet yatırım yapmak için borçlanıyorsa , borçlanmanın net katkısı olur. Ayrıca eksi reel faiz varsa, devlet tahvili ve hazine bonosu alanlar , devlete ilave gizli vergi ödemiş olurlar.

3.Bütçede katma değer yaratan ve yaratmayan harcamalar var. Personel harcamaları , mal ve hizmet alımları , yatırımlar , katma değer yaratır. Buna karşılık 960.9 milyar lira olan 2019 bütçesinin yüzde 40.8’ini  cari transferler (391.3 milyar lira) oluşturuyor. Bu Transferler içinde yalnızca  tarımsal desteler, verimlilik artışı yaratır. Diğerleri katma değe yaratmaz. Bu transferler , zararları ve açıkları kapatmak ile siyasi iktidarın yardımlar dediği ve aslında seçimler için dağıttığı transferlerden oluşur.  

2019 bütçesinin beşte ikisinden fazlasını oluşturan cari transferlerin kaleminin bu kadar  yüksek olması , bütçe kaynaklarının siyasi amaçla kullanılması ve çarçur edilmesi demektir. Bu haliyle 2019 bütçesinin ekonomik istikrarı bozucu etkisi daha yüksek olacaktır.

 

 

 

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com