Önceki günkü resmi gazetede , iki yıl ve daha öncesinden beri  faaliyette bulunan Küçük ve Orta  Ölçekli İşletmelere   (KOBİ )  devlet destekli ticari alacak sigortası yapılacağı  yayınlandı. KOBİ’lerin alacakları vadeli satış cirolarına ve  alıcıların risk durumuna göre tespit edilecek.  Net prim ve azami teminat tutarının hesabında da ciro esas alınacak .

KOBİLER’ kalkınmada önemli aktörlerdir. Her ülkede KOBİ ‘lere destek veriliyor. Ancak belirli amaçlar için veriliyor. Söz gelimi yatırım , ihracat amacıyla veriliyor. Bizde ise her seçim öncesi  ve hiçbir kalkınma kriteri gözetilmeden tüm KOBİ’lere farklı şekillerde destek veriliyor.

Şimdi Hükümet KOBİ’lere devlet destekli ticari alacak sigortası imkanı yaratmakla , Ticari alacak sigortasından yararlanma imkanı  olmayan tüm   özel sektöre karşı haksız rekabet yaratmış oluyor. Yalnızca seçim hesabı içinde , popülizm yaparak piyasa düzenini bozmuş oluyor.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinden önce de KOBİ’lere ve esnafa bol keseden ve KGF(Kredi garanti fonu ) destekli kredi dağıtıldı. O kadar ki vergi borcu olanlara bile mevzuatı ona göre düzenleyerek kredi dağıttılar.

Bu kredilerin adı ne olursa olsun , yatırıma gitmediği  toplam yatırımlardaki gerilemeden anlaşılıyor. Dahası Türkiye de hukuki , demokratik ve siyasi yatırım altyapısı olmadığı için yatırım yapma eğilimi de düşüktür. Bunun içindir ki KOBİ’lerde dönmeyen krediler diğer kredilere göre daha yüksektir.

BDDK Eylül 2018 raporuna göre banka kredilerinde en fazla takibe düşen krediler , KOBİ kredileridir.  Ticari kredilerde dönmeyen kredi oranı yüzde 3 iken KOBİ kredilerinde yüzde 5.2’dir. Yine Takipteki kredilerin yüzde 42’si KOBİ kredileridir. (Aşağıdaki tablo )

 

EYLÜL 2018 TAKİPTEKİ KREDİLER

KREDİ

TAKİBE DÖNÜŞÜM
ORANI

TAKİPTEKİ KREDİLER
İÇİNDEKİ PAYI

TÜKETİCİ KREDİLERİ

3.3

21

KOBİ KREDİLERİ

5.2

42

TİCARİ KREDİLER

2.5

37

Eğer KOBİ kredileri verimli kullanılsaydı, dönemeyen kredi payı daha düşük olurdu.

Bu şartlar altında nereden bakarsak bakalım krediyi alanlar ,bu krediyi verimli kullanmadı. Muhtemelen  altın ve dövize yatırdılar veya harcama yaptılar.  Dönmeyen kredilerin büyük bir kısmını  şimdi KGF karşılayacak.

KGF’ nin yüzde 60’ı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile  TC Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi  (KOSGEB ) nindir. Her ikisi de kamusal kuruluştur. TOBB aidatlarını iş yerleri ödüyor ; KOSKEB giderlerini   ise halk vergileriyle karşılıyor. Eğer KOBİ’ ler yatırım yapmadı ve İstihdam yaratmadı ise , kredileri verimli kullanmadıysa , bunlara verilen krediler AKP için oya dönüştü ve fakat bu  yanlışlarının maliyetini halk ödedi demektir.

Bir zamanlar Bankalar , şubelerin önüne masa koyarak kart dağıttılar. Sonrasında hükümet önlem almak zorunda kaldı. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde benzer şekilde esnafa kredi dağıtıldı.

Bu krediler nereye gitti ? Kaç esnaf bu kredilerle iş geliştirdi. ? Siyasi iktidar  neden  takip ve değerlendirme yapmıyor?

Şimdi ilk defa işçilerin de popülizmden bir yararı oldu ve  asgari ücret yüzde 26 oranında artırıldı. Eğer siyasi iktidar yönetebilirse bu artış çalışanların geçimine destek olabilir. Talep artışı olur, ekonominin canlanmasına ve büyümeye destek olur. Yönetemezse enflasyon da aynı şekilde artar ve asgari ücrette reel artış olmaz.

Sonuç olarak her seçimde ,sonuçlara bakılmaksızın  KOBİ’lere ve esnafa  bol keseden kredi ve devlet desteği yapılıyor.  Bu destekler seçimden sonra bitiyor. Seçim popülizmi KOBİ’ lerde etkinlik ve verimliliği düşürdü. Kaynaklar çarçur edildi ve KOBİ’lerin rekabet gücü düştü.

 

 

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com