Tarihte bütün  demokratik toplumlarda , haksız , adaletsiz ve aşırı vergiye karşı tepki olmuştur. İsyanlar oluşmuştur. Bunlardan bazı örnekler veriyorum.

İngiltere’de 1381 de ilk vergi isyanı , vergisini ödeyen köylülerin haftada iki gün kiliseye ait arazilerde çalışması , Baş vergisi şeklinde yeni bir verginin getirilmesi ve vergilerin artırılması nedeniyle  bir halk isyanı şeklinde  olmuştur. Bu isyana  öncülüğünü yapan kişiden dolayı  Wat Tyler’ isyanı denilmiştir.

Yine İngiltere’de 1629 da Kral I. Charles  parlamentodan yetki ve uygunluk almadan yeni vergi koymuş  halktan zorla borç toplamıştır. Hampden adında bir mükellef vergiyi ödemiş ve isyan halka sıçramıştır.

1950’li yıllarda, Fransa’da Poujade hareketi denilen bir olay yaşanmıştır. Poujade  aşırı vergi yüküne karşı halkı ayaklandırmış , sonra bu hareket parti haline dönüşerek 1956 yılında yapılan seçimlerde Fransız Parlamentosu’na 52 milletvekili sokmuştur.

1990 yılında İngiltere ‘de baş vergisine karşı tepki oluşmuş ve başbakan Margaret Thatcher 22 Kasım 1990 senesinde istifa etmek zorunda kalmıştır.

İngiltere’nin koloni Amerikan halkı üstüne getirdiği yeni vergiler ,halkın tepkisine yol açmıştır. İngiliz Parlamentosu kağıt, boya, cam ve kumaş üzerindeki vergileri kaldırmış ancak  Çay vergisini kaldırmamıştır. Amerikalılar 1773 te ,tepki olarak İngiliz gemilerin saldırarak gemilerin çay yükünü denize dökmüştür.

Amerika da Bağımsızlık sonrasında da , 1786-1787 de Shays isyanı ,1794 Viski İsyanı , 1799 Fries isyanı , haksız ve aşırı vergilere karşı halkın tepki göstermesidir.

Vergi yükü Toplam vergi gelirlerinin GSYH ‘ ya oranıdır. Aşırı vergi yükü ise vergilerin devlet tarafından verimsiz kullanılması , popülist amaçlı kullanılması ve  vergilerin adaletsiz ve yüksek olmasından dolayı , maddi yükü aşan bir eziyet haline dönmesidir.

Aşırı vergi yüküne karşı ilk tepki halkın vergi bilincinde olumsuz etki yapmasıdır.

Türkiye aşırı vergi sınırında değil. Ancak gidişat ta çok iyi değildir.

1.Vergi Yükü vergi gelirlerinin GSYH ‘ya oranıdır. Bizde  bu oran 2000 yılında yüzde 1.5 iken 2017 yılında yüzde 19.3’ yükseldi.

2. Üretim üzerinden alınan vergi yükü de yüksektir ve üretim için risk oluşturmaktadır. Kaçak ve kayıpları artırmaktadır.

Aşağıdaki tablodan anlaşılacağı üzere en yüksek vergi yükü  üretim ve ithalat üzerindedir.

 

             GENEL DEVLETİN GELİRLERİ 2017

 

 

YÜZDE

ÜRETİM VE İTHALAT ÜZERİNDEKİ VERGİLER

39,3

NET SOSYAL KATKILAR

23,7

GELİR VE SERVET VB.ÜZERİNDEKİ VERGİLER

18,9

PİYASA ÇIKTISI,KENDİ NİHAİ KULLANIMI İÇİN ÇIKTI

VE PİYASA-DIŞI İÇİN YAPILAN ÖDEMELER

9,7

DİĞER CARİ TRANSFERLER, ALINAN

4,8

DİĞER MÜLK GELİRLERİ,ALINAN

1,9

FAİZDEN ALINAN

1,2

SERMAYE TRANSFERLERİ, ALINAN

0,4

Kaynak :TÜİK

Gerçekte ise Milli Gelire en fazla katkı mal ve hizmet üreten , mali olmayan sektörden gelmektedir.(Aşağıdaki Tablo )

KURUMSAL SEKTÖRLERİN TOPLAM KATMA DEĞER

İÇİNDEKİ PAYLARI , 2016 -2017

 

KURUMSAL SEKTÖRLER

2017 YÜZDE

TOPLAM EKONOMİ

100,0

MALİ OLMAYAN ŞİRKETLER

58,4

MALİ ŞİRKETLER

3,7

GENEL DEVLET

10,8

HANEHALKI

27,2

Kaynak :TÜİK

 

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com