Ekonominin nihai amacı  insan refahıdır. Refah artışı ise kalkınma ile olur. Yalnızca fert başına gelir artışı  kalkınmayı ve  refahı göstermez.

Diyelim ki bir köyde 100 nüfus var. Bu köy her sene  100 bin liralık katma değer yaratıyor, başka bir ifade ile GSYH sı 100 bin liradır.  Elbetteki fert başına nominal gelirde 1000 lira olacaktır. Köye bir zengin iş adamı geldi… Bunun da tek başına yıllık geliri 100 bin liradır. Köyün yıllık GSYH’ sı 200 bine çıkmış ,  bu köydeki nüfusun  Fert başına geliri de 2000 liraya çıkmış olacaktır. Gerçekte  ise herkesin eski geliri değişmeyecektir.

Bunun için gelişmekte olan ülkelerde fert başına gelir artışı  refah artışını tam olarak yansıtmaz … Refah için kalkınma daha önemlidir.

Ekonomik kalkınma, büyümeyi de içine alan daha geniş bir kavramdır. Ekonomik büyüme yanında, kişi başına düşen doktor sayısı, çocuk ölüm oranı, kişi başına düşen gazete, okuma oranı, öğretmen sayısı gibi ölçütlerle çevre şartlarının iyileşmesi de kalkınmanın birer göstergesidir. Ayrıca kalkınma olması için teknolojik gelişmenin de sağlanmış olması gerekir. Demokrasi de kalkınmayı ve toplumsal refahı destekleyen önemli bir unsurdur. Gelir artışı yüksek ve fakat yaşam kalitesi düşük, katılımcı demokrasiye sahip olmayan bir toplum gelişmesini tamamlamış bir toplum değildir.

TÜİK  2013-2015 hayat tablolarını açıkladı. Türkiye de Ortalama ömür , kadınlarda  80.7 ve erkeklerde 75.3 oldu. 1960 yılında , kadınlarda ortalama yaş beklentisi 62.8 ve erkeklerde ortalama yaş beklentisi 60.6 idi.   

Ortalama yaşam süresi beklentisi  dünyada da arttı. Söz gelimi  Ortalama yaşam süresi beklentisi ABD ve Avrupa’da bizden beş yaş daha fazladır.

Kalkınma göstergeleri içinde, 1000 kişiye düşen doktor sayısı , hemşire sayısı ve yatak sayısı itibariyle OECD içinde geri durumdayız .(Aşağıdaki tablo )

Türkiye gazeteciler Cemiyeti ‘nin açıklamasına göre , Bizde her 1000 kişiye 40 gazete düşerken , japonya’da 584 gazete düşüyor.

Kitap okuma konusun da ise daha çok ilerlememiz gerekiyor.

Her bin kişinin ,Japonya’da  140 kişisi , Amerika’da 120 , İngiltere’de ve Fransa’da 210  kişisi  düzenli kitap okurken Türkiye ‘de  10.000 kişide 1 kişi düzenli kitap okuyor.

Eğitimin kalitesi de sorgulanabilir düzeydedir. Söz gelimi Dünya’da ki en iyi 500 üniversite sıralamasında Türkiye ‘de ki üniversiteler  hep en son sıralarda yer almaktadır.

Kitap için harcanan  para Dünya ortalamasında  1,3 dolar iken, Türkiye’de  0,45 dolardır.

İnsani değerler açısından ise ,Türkiye, Birleşmiş milletler insani gelişim raporunda Malezya, Libya ve Nijerya gibi ülkelerin bulunduğu 173 ülke arasında 86. Sıradadır.

Sonuç  olarak , Halkın  en etkili  refah göstergesi, kalkınmadır. Siyasi partiler de hep Halkı farklı yollardan ikna etmeyi deniyor. Birde kalkınmayı deneseler…

 

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com