Avrupa Birliğine  , Türkiye’nin AB’ ye üye olarak katılması şeklinde bakmamak gerekir. AB ‘ ye öteden beri devam eden batılılaşmanın bir aracı olarak  olarak, Türkiye’nin İnsan hakları , demokratik özgürlükler ve kültürel yapısında yükselme  anlayışı olarak bakmak gerekir.

Mamafih Türkiye üyelik müzakereleri sürecinde , hukukta , demokrasi de özellikle  2010 öncesi yıllarda   önemli değişiklikler yaptı. Söz gelimi  Bilgi edinme kanunu çıkarıldı , etik kurul kuruldu, idam cezası kaldırıldı, ifade özgürlüğü genişletildi ve birçok kanunda AB standartlarına uygun değişiklikler yapıldı .

Yani AB ile üyelik sürecinde kazanımlarımız oldu.

Kaldı ki ,Türkiye  hemen hemen tüm Avrupa devletlerinin üyesi olduğu ve AB ile bir organik bağı olmayan ,ayrı bir uluslararası teşkilat olan Avrupa Konseyinin kurucu üyesidir.  

Konsey Mayıs 1949 yılında 10 ülke tarafından kurulmuş  ,Türkiye de Yunanistan’la birlikte anlaşmayı aynı yıl imzalamıştır. Konseye ilk giren üyeler oldukları için, Türkiye ve Yunanistan da kurucu üye olarak sayılmıştır. 

Avrupa konseyinin amacı ,  Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmaktır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlıdır.

Şu an Avrupa Konseyinde 47 üye, 5 konsey gözlemcisi , 3 meclis gözlemcisi bir de adından dolayı bekletilen Makedonya vardır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de ,4 Kasım 1950'de ‘’İnsan Hakları Bildirgesinde ‘’ bulunan hakları topluca güvence altına almak için Avrupa Konseyi üyelerinin üzerinde anlaştıkları metindir. Bu metin kapsamında , Demokratik rejimlerin devam ettirilmesi ve asgari hak ve özgürlükleri güvenceye alınmıştır.

Türkiye 18 Mayıs 1954’te bu sözleşmeyi onaylamış, 28 Ocak 1987’de de bireysel başvuru hakkını tanımıştır. Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin zorunlu yargı yetkisini ise 28 Ocak 1990’da kabul etmiştir.

Bu kadar ilerlemeden sonra ve yine 2004 te Avrupa Parlamentosunun Heyecanla ‘’Evet ‘’dediği Türkiye ‘ye aradan on iki sene geçtikten sonra aynı Avrupa Parlamentosu neden’’ hayır ‘’ dedi ?

Bunu Türkiye düşmanı , bizi istemiyorlar veya islamafobi  diye açıklamak kolaya kaçmaktır. İstemeyen AP ‘nin 2004 te aklı neredeydi ?

Soruna bir de farklı bir pencereden bakalım …

·        OHAL kararnamelerinde    , OHAL ‘in uygulandığı dönem dışına taşan kalıcı kararlar alınmasaydı,

·        Fetö terörünü yapanlar  dışında , henüz ispatlanmadığı halde düşünce alanında bağ kurularak , Cumhuriyet gazetesi mensupları hapse atılmasaydı ,

·        Hapiste 142 gazeteci olmasaydı , suçlu olanlar tutuksuz yargılansaydı ,

·        Avrupa Birliğinin kırmızı çizgisi olan idam cezası tartışılmasaydı ,

·        Mülteci anlaşması tehditkar bir tavra dönüşmeseydi,

·        BDP milletvekillerinin yargılanması Anayasada geçici ve bir defa uygulanacak bir değişiklik yoluyla değil de , yasalara uygun olarak komisyonlardan sonra Mecliste dokunulmazlıkların kaldırılması şeklinde olsaydı ,

Avrupa Parlamentosu ,Türkiye'nin Avrupa Birliği ile sürdürdüğü müzakerelerin geçici süreliğine dondurulmasını tavsiye eden tasarıyı kabul edebilir miydi ?  Edemezdi…

AP içinde  yüzde  7 oranında  terör destekçisi olduğunu  bizzat Türkiye sözcüsü söylüyor. Avusturya gibi Osmanlıdan beri Türklere karşı olan ülkeler var. Bunların tezinin galip gelmesinde , bizim yukarıdaki yanlışlarımızı  m etkisi olduğuna şüphe yoktur.

Dahası , Avrupa Birliği liderler zirvesinde AP tavsiye kararı geçmez. Ancak biz tehditlere devam edersek , diplomatik dil kullanmazsak , liderlerin bile bakış açısı değişebilir.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com