Gelişmiş modern devletlerin   anayasalarında yazmasa bile, bu devletlerde  devlet düzeni Laiklik temeli üstüne kuruludur. Zira gelişmiş ülkelerde aynı zamanda demokrasi de gelişmiştir.  

Gelişmiş ülke tarifi içinde, ekonomik kriterler yanında ,insani gelişme endeksi ve siyasi anlamda gelişmiş bir demokrasi de yer almaktadır. Halen  IMF kriterlerine göre Dünyada 35 gelişmiş ülke var… Bunların tamamı demokratik ülkedir ve hepsi de laik devlet yapısına sahiptirler.

Laikliğin olmadığı ülkelerde demokrasi topal olur. Yada adı demokratik  devlet veya cumhuriyet olur ve fakat demokrasi ve Cumhuriyet esaslarından uzak olur.

Eski çağlardan beri , hangi din ve inanış olursa olsun , ruhani dünya yanında  aynı zamanda devlet yönetiminde de etkili oluyordu.  Din adamları dini kullanarak devlet yönetimine entrikalar yapıyor , krala ve yönetime  müdahale ediyorlardı.  Laikliğin temel felsefesi , 16.yüzyılda İtalyada başlayan Rönasans ve reform hareketleri ile oluştu.

Laik devlet düzeninde anayasaler ve yasalarla  Kamusal fonların tek bir din veya mezhep için kullanılması engellenmiştir. Eğitim sistemi dinsel anlayışlardan bağımsızdır. Dinin ve inançların siyasi bir araç olarak kullanılması ve dinin siyasi arenanın dışında tutulması da aynı yasalarla  garanti edilmiştir.  

Genel prensipleri böyle olmakla birlikte , biz dahil dünyada lâik olarak tanımlanan ülkelerde uygulamada farklı yorumlar ve eleştiriler yapılmıştır.

Elbette İslam ülkeleri içinde , Türkiye , Tunus ve Özbekistan gibi Laik ülkeler var. Ancak Dünyada Maldivler  gibi küçük bazı devletler hariç , laik olmayan 18 devlet var… Bunların 17’si  islam ülkesidir..

Dini siyasette  kullanan siyasi islama izin veren veya bunlara imkan tanıyan ülkeler  sonunda şerait devletine dönüşüyor. Daha önce laik devletler olan Pakistan, Bengladeş ,İran, Irak ve Madagaskar şimdi laik devlet  değildir.

Pakistan (1947-1956 yılları arasında laik bir devlet iken , 1956 Anayasasında ülkenin adı ‘’İslami Cumhuriyeti ‘’ olarak belirlendi. Anayasaya girmesine rağmen , katı bir islamı devlet tanımlaması yoktu. 1980 diktatör Ziya Ül Hak tarafından Pakistanda laiklik ile ilgili uygulamalar kaldırıldı.

1972 Bangladeş Anayasası'nda ilke olarak sekülerizm; demokrasi, nasyonalizm ve sosyalizm yer almıştı. 1975'te ülkenin kurucusu olan  başkan Şeyh Mucib-ür-Rahman suikasta uğradı. Sonrasında oluşturulan askeri hükümet sekülerizmi kınadı ve 1977'de başkan Ziaur Rahman tarafından sekülerizm sözcüğü "Allah'a inanç ve güven bütün edimlerin temeli olacaktır." ibaresi ile değiştirilerek anayasadan çıkarıldı.

Pakistan ve Bangladeş örneklerinde olduğu gibi ,Askeri darbe ve dikta rejimleri diktatörlüklerini sürdürebilmek ve  halkı yanlarında  tutabilmek için, dini bir araç olarak kullanıyor. Laiklikten taviz verebiliyorlar. 

İran, 1925'te Şah Rıza Pehlevi'nin tahta çıkmasının ardından lâik bir devlet haline geldi. Ancak, 1979 tarihli  Humeyni taraftarları ile  Şahlık rejimine muhalif grupların katılımıyla gerçekleşen 1979 darbesinin  ardından kısa bir süre sonra Aralık1979'da din devleti yeniden kuruldu ve yeni anayasa oluşturuldu. Ülke İslami Cumhuriyete çevrildi.

Irak bağımsızlığına  kavuştuğu 1932 yılından Baas rejiminin geldiği 1968 yılına kadar laik devlet yapısına sahipti. 1968'de anayasaya din devleti ibaresi eklendi. Bu gün  Irkat mezhep çatışması riski altındadır.

Bütün bu örnekler  göstermektedir ki :

Çıkar hesaplarını daha önde tuttukları için siyasi islamcılar  Laikliği istemez.

Dine dayalı bir devlet düzeni bizzat dine de zarar veriyor. Bundan tek yarar sağlayanlar , diktatörler ve Suudilerde olduğu gibi krallar oluyor.

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com