Ekonominin , enflasyon , işsizlik , cari açık şeklinde yükselen ateşini düşürmek için  bu güne kadar AKP iktidarı değişik paketler   , değişik zamanda yapılmak üzere binlerce önlem açıkladı. Ne var ki , 2004 yılında da enflasyon yüzde 8 -10 arasındaydı , bu günde aynı seviyededir. Cari açık arttı , azaldı ve fakat halen 34 milyar dolardır. 2001 kriz yılında işsizlik oranı yüzde 8.2 , ertesi yıl 2002 de yüzde 10.3 ve şimdi  açıklanan işsizlik oranı  yüzde 11.3 dir ve fiili işsizlik oranı ise yüzde 17.4 oldu.

TÜİK’in rakamlara takla artırması da bir işe yaramıyor. Çünkü ekonomideki daralma , rakamlarda farklı da olsa , dükkanlar ve bankalar  kapanıyor , işçi çıkarmalar artıyor. 

AKP iktidarı neden  bu sorunları çözemedi ?  Çözümsüzlüğün Temel nedeni, popülizme dönük günlük politikalardır. Zira İktidarın açıklanmayan ve fakat açıkça  görünen temel anlayışı, uzun vadeli yapısal çözümlerin   kemer sıkmaya neden olacağı ve bunun da AKP ‘nin oy potansiyelini düşüreceği doğrultusundadır.

Öte yandan AKP iktidarı bu açığını kapamak için sık sık , aslında ilgisi olmadığı halde yapısal çözümlerden söz ediyor. Söz gelimi vergi oranlarını , asgari ücretleri veya yurt dışı fonlarını artırmak veya düşürmeye de yapısal çözüm diyorlar. Gerçekte bu önlemlerin yapısal önlemler değildir.

Türkiye’nin , siyasi , sosyal ve ekonomik alanda mevcut yapısal sorunları birbirini etkiliyor. Eğer çözüm olacaksa tümüyle ve bir koordinasyon içinde yapılmalıdır.

Siyasal alanda temel yapısal sorun yasama, yürütme ve yargı kuvvetler ayrılığının zedelenmesi , tarafsız yargının bilinen nedenlerle yapısının değiştirilmesidir. Buna bağlı olarak hukuk düzenin de tarafsızlığın tartışılması ve mülkiyet hakları , insan hakları ve demokratik özgürlüklerde denge yapısının bozulmasıdır.  Bu husus , Uluslararası kuruluşlar ve AB raporlarında yer almıştır.

Ayrıca siyasette bütün siyasi partiler için , siyasi islam motifinin öne çıkması , eğitim sistemdeki kalite bozulması da yapısal sorunlar içinde yer almaktadır. 

Ekonomiye gelince , başta  devlette ve özel sektörde verimliliğin düşmesi gelmektedir. Devlette  şeffaflığın azalması , devletin Fetö terörü gibi paralel yapılar tarafından işgal edilmesine göz yumulması , Merkez Bankasına aşırı müdahale , Merkezi devlet ve Mahalli idareler arasında yetki ve sorumluluk çatışması , Bütçeden iş  yaratmaya değil , popülizme dönük harcama yapılması, devlette verimliliğin düşmesine neden olmuştur.

Üretimde verimliliğin düşük olduğunu , imalat sanayiinde ortalama kapasite kullanım oranının yüzde 75 gibi çok düşük  seviyede olması gösteriyor.

Muhakak ki  ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 100 olmaz. Zira üretimde çeşitli aksamalar olabilir: Elektrik kesilmeleri, makine arızaları, makine ve tesisatın bakım araları ve  grevler gibi sorunlarla kapasite kullanımında düşüşler ortaya çıkar. Ancak genellikle imalat sanayiinde ortalama kapasite kullanım oranı yüzde 85 ile  yüzde 90 arasında olur.   Yüzde 75 çok düşük kapasitedir.

Kapasite kullanım oranın düşük olmasının bir nedeni , üretimin ithal aramalı ve hammaddeye bağımlı olmasıdır. Bu anlamda üretimde de ithalata bağımlı olmak gibi bir yapısal sorun vardır.

Bir başka nedeni , piyasada oligopol yapıların olmasıdır. Piyasa da oligopol yapıların olması , kartelleşmenin yağın olması , rekabeti bozmuştur. Yani piyasada da  yapısal sorun olarak eksik rekabet vardır.

Sonuç olarak , eğer yaşamakta olduğumuz ekonomik sorunlardan kurtulmak istiyorsak , önce yukarıda kısmen saydığım  yapısal sorunları çözmemiz gerekir. Çözüm ise önce niyetten geçer. Bu günkü iktidarın böyle bir niyeti görünmüyor. 

İKTİSATLILAR KARINCALAR GÜNÜ'NDE BULUŞUYOR!


30 Eylül 2017 Cumartesi Günü saat 13.30'da itibaren İstanbul Üniversitesi
Merkez Bina’dayız.


Prof. Dr. Asaf Savaş Akat’dan’den temsili ders, 50. yılını dolduran mezunlarımıza
(1967 mezunu) anı plaketi, Emekli olan Hocalarımıza teşekkür plaketi, İktisat
Fakültesini 2017 yılında derece ile bitirenlere başarı plaketi, 25. yılını
dolduran mezunlarımıza (1992 yılı) sertifika,  Süleymaniye’den kuru, pilav, turşu,
Karıncalar Günü Hatırası fotoğrafları, arkadaşlarımızla özlem giderirken öğrencilik
günlerinin hiç bitmeyen okul anılarına dönüş, zamana nostaljik bir yolculuk...
Gelin hep beraber olalım.


İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUNLARI CEMİYETİ

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Vakfı 25. Yıl mezunlarımız İktisat Vakfı Başkanı Kasım Kolcuoğlu'nun ev sahipliği yaptığı kokteyle İktisat Fakültesi mezunları Vahap Adıyaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları Vakfı Telefon Faks E-Posta
0212-3432050 0212-3432053 info@iktisatlilar.org.tr
Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Tarım Apt. Daire : 1-2 Şişli / İSTANBUL - TÜRKİYE
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com