Vakfın Tarihçesi

İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları ve Mensupları Vakfı 13.11.1986 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş çalışmalarında Prof. Dr. Yüksel ÜLKEN, Kuruluş tarihinde fakültemizin dekanı olan Prof. Dr. Nusret EKİN, Prof. Dr. Esfender KORKMAZ, Esin KUYULU, Mehmet EMANET ve Demet EMANET tarafından yapılmıştır. Kısa adı İKTİSATLILAR Vakfı olan vakfın merkezi İstanbul’dadır.

Vakfın amacı Vakıf Senedinin 3. Maddesinde belirlenmiştir.

  1. Milli kalkınmamıza katkıda bulunmak üzere ekonomik, toplumsal ve kültürel alanda araştırmalar yapmak ve teşvik etmek, Türkiye ekonomisini tanıtmak, İktisadi konularda ulusal ve uluslararası faaliyetlere iştirak etmek, Ülke düzeyinde iktisat ilminin yayılması ve geliştirilmesi yanında Türkiye’nin iktisadi sorunlarının belirlenmesi ve çözümlenmesi yolunda çalışmalar yapmak, Yapılan çalışmalara destek olmak, katkıda bulunmak.
  2. İktisat fakültesi ve ilgili kurumlarının eğitim öğretim çalışmalarına maddi ve manevi yardım sağlamak, Fakültenin ve kütüphanesinin ihtiyacı olan kitap ve her nevi öğretim ve araştırma malzemelerini, büro araç ve gereçlerini temin etmek, öğrenci yurtları açmak.
  3. İktisat fakültesi mezunları için uzmanlıklarını yükselten öğrenci kursları ve yabancı dil takviye kursları düzenlemek, Fakülte mezunlar cemiyeti ile işbirliği yaparak mezunlara çalışma alanları sağlamak.
  4. Başarılı ve yetenekli öğrencilerin yüksek öğrenimlerini, Mezunların Lisansüstü eğitimlerini yapmaları için yurt içinde ve yurt dışında burslar vermek.
  5. Mezunları için Lokal, Dinlenme tesisleri gibi sosyal tesisler edinmek A bendinde belirtilen amaçlar yönünde fakülte mezunları tarafından kurulmuş ve kurulacak olan kuruluşları desteklemek, katkıda bulunmak.
  6. Yüksek öğrenim gençliğinin spor çalışmalarına katkıda bulunmak.
  7. Güzel sanatların yaygınlaştırılmasına ve çalışmalarına destek olmak.
  8. Mevzuat çerçevesinde eğitim, öğretim programı ve/veya kısa süreli kurslar açmak veya açtırmak

Olarak belirlenmiştir.

İktisatlılar vakfının 26.06.2021 tarihinde yapılan en son genel kurulunda alınan üyelerle aktif üye sayısı 320 kişidir. Vakfımız kuruluşundan buyana toplam 3200 kişiye eğitim veya burs vermiştir.