Genel Kurul Toplantı Tutanağı - Haziran 2021 - Ocak 2023

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ MEZUN VE MENSUPLARI VAKFI
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURULU

21 Ocak 2023 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı için toplanamayan Olağan Genel Kurul için 28 Ocak 2023 Cumartesi günü Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Deva Çıkmazı No:1 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan İstanbul YMM Odası toplantı salonunda çoğunluk aranmaksızın toplanıldı.

1- Başkan Burhan Taştan tarafından açılış konuşması yapıldı.

2- Divan Başkanlığına Vahap Adiyaman katipliklere ise Nermin Genç ve Hikmet Akçiçek oy birliği ile seçildiler.

3- Divan başkanının daveti ile saygı duruşunda bulunuldu, istiklal marşı okundu.

4- Divan başkanı tarafından gündem okundu. Ve gündem oy birliği ile kabul edildi.

5- Divan kuruluna toplantı tutanakları ve genel kurul ile ilgili diğer belgeleri imzalama yetkisi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

6- 2021-2022 dönemi yönetim faaliyet raporu başkan Burhan Taştan tarafından okundu. Faaliyet raporu divan tutanağı ekindedir. Müzakereye geçildi.

* Faaliyet raporu üzerine Alpay Biber söz aldı. Aşağıdaki görüş öneri ve eleştirileri dile getirdi.

Son yıllarda maalesef vakıf genel kurullarında alınan kararlar yerine getirilmiyor. Son genel kurulda Vakıf ve Cemiyetin (İFMC) birlikte çalışması kararı vardı ama maalesef uygulanmadı. Bu sağlanamadığı sürece biz etkinliğimizi kaybederiz. Vakfın kuruluş kararı 1984 yılında Cemiyetin genel kurulunda alınmıştır. Amaç bu iki yapının birlikte bir şeyler yapması idi. İki yapı arasında sıcak bir ilişki kurulmak zorundadır. Birlikte çalışılmalı, iş birliği yapılmalı ve mekanlar birlikte kullanılmalıdır. Bizim amacımız fakültemiz mezunlarının etkinliğini artırmaktır. Buradaki kimi insanlarla bir siyasi partide birlikte olamayız ama vakıf ve cemiyette birlikte olabilmeliyiz. Çalışma raporuna vakfın kuruluş kararının İFMC’nin genel kurulunda alındığının eklenmesini öneriyorum. Üyelerin sürece katılmadığı yönetimler demokratik ve etkin olamaz.

* Faaliyet rap. Üzerine Haluk Seyhun söz aldı. Aşağıdaki görüş, eleştiri ve önerileri dile getirdi.

Mevcut yönetimi fedakar çalışmasından dolayı kutluyorum. Vakıf senedinde vakfın görevleri sayılmış, ancak faaliyet raporunda sadece 20 öğrenciye burs verildiğini görüyoruz. Öğrenciler ve mezunlarla ilişkimiz kesilmiş durumdadır. Gelir unsurları içinde sadece gayrimenkul kiralarını görüyoruz. Bu yetersizdir, farklı gelir unsurları olması lazım . Geçmişte Esfender Korkmaz hocanın gayreti ile fakülte ile ilişkilerin sağladığı imkanlarla mevcut gayrimenkuller alındı. Yönetim kurulu bu hususlarda yetersizdir. Böyle giderse vakıf varlığını sürdüremeyecektir.

* Metin Toprak söz aldı. Aşağıdaki görüş öneri ve eleştirileri dile getirdi.

Yükseköğrenim reformu üzerine çalışmalar yaptım, üniversitemizin yeniden yapılandırılması konusunda raporlar hazırladım. İ.Ü. nin çağdaş gereklilikleri karşılama oranı %52 dir. Vakıf, İFMC ve Fakültenin kendi paydaşlarını kurullarında bulundurması lazım. İ.Ü.İktisat Fakültesinin bir çok sorunları var. Katılım sağlamadan sorunları aşıp etkinlik sağlanması zordur. Dünya örnekleri üzerinden karşılaştırma ile İktisat Fakültesinin yıllık yetkinlikleri değerlendirilip raporlanmalıdır. Şu anda mezunlarımız dezavantajlı durumdadır.

* Şebnem Arıkboğa söz aldı. Aşağıdaki görüş öneri ve eleştirileri dile getirdi.

Evet öğrencilerimiz geçmiş yıllara göre dezavantajlı durumdadır. Fakültemiz geçmişe göre farklı bir formata dönüştürüldü ve maalesef mezunlarımız kurumlarda beklenen fonksiyonları ifa edemiyorlar. Müfredatımızı, donanımımızı, kimliğimizi yitirdik. Bir öğretim üyesi olarak bu beni çok yaralıyor. Birbirimize rakip değiliz. Fakülte artık akredite olduğu için şimdi Cemiyet ve Vakfı dikkate alıyor. Çünkü yurt dışında Fakülteler mezun ve paydaşları ile değerlendiriliyor. Adımız İktisat Fakültesi ama maalesef bizi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi gibi yaptılar. Vakıf, Fakülte, Cemiyet kol kola çalışmalıyız, birlikte varız, yoksa Fakülte de yok.

* Öğr. üyesi Zahide Ayyıldız Onaran Söz aldı. Eskiden özel üniversitelere örnek gösterilirdik, şimdi üniversite niteliği sorgulanır yerlerle bir tutuluyoruz, dedi.

* Vahap Adıyaman söz aldı. Aşağıdaki görüş öneri ve eleştirileri dile getirdi.

Vakfın genel kurulunda Fakülte dekanı veya bir temsilcisinin bulunması gerekirdi. Fakülte yönetimini Vakıf ve Cemiyetin etkinliklerinde göremiyoruz. Dekan vakfın mütevelli heyeti üyesidir. Fakülte dekanı Fakülte dışından biri olamaz. Biz dekanlara sadece 5.000 öğrencinin değil mezunları ile birlikte 35.000 kişinin dekanı olun diyoruz. Fakültenin çözülmesi YÖK ile başladı. Giriş sınavında doğrudan bölümleri tercih düzenlemesi yapıldı ve İktisatlılık kimliği zayıflatıldı. Cemiyet, fakülte ve Vakıf işbirliği şarttır. Vakıfla Cemiyetin ayrı ayrı burs vermeleri yanlıştır. İki kurum güç birliği yaptığında daha çok öğrenciye burs verilebilir. İktisatçılar Haftası üniversitenin Kongre Kültür Merkezinde yapılmalıdır. Vakfın kuruluş kararı değil, 1982 yılı Cemiyet genel kurulunda vakıf kurulması dilek ve temenniler bölümünde dile getirilmiştir.

* Başkan Burhan Taştan değerlendirmeleri cevaplamak üzere söz aldı. Aşağıdaki görüşleri ifade etti.

Ben şu anda vakıf ve cemiyet ilişkilerinde bir sorun görmüyorum. Fakülte bizi çağırdığında biz bütün enerjimizle orada oluyoruz. İktisatlılar evi konusu kolay çözülecek bir şey değil. Üyelerimizin çoğu 70-80 yaş civarı üyelerden oluşuyor. Burs için defalarca çağrı yaptık tek bir üyeden dönüş aldık. Burs konusunda vakıf ve cemiyet iş birliği içinde olmalıdır. Vakfa vakfedebilecek mezunları üye yapmak lazım. Vakfın bir gayri menkulünün satılıp başka bir yer alınması için Vakıflar genel Müdürlüğünden bazı izinler, onaylar alınması gerekmektedir. Bu dönem pozitif bir fakülte dekanımız var, bizi davet ediyor ve biz de orada oluyoruz. Vakıf şimdiye kadar yaklaşık 3.500 kişiye eğitim ve burs desteği verdi. O dönemlerde bankalarda yetkili mercilerde çok üyemiz vardı, imkan yaratabiliyorduk, şimdi o imkanlar yok. Amacımız burslara devam etmektir, ama eğitim konusunda maalesef öyle bir olanağımız yok. Öğrencilerle irtibat konusu ise daha çok Cemiyet aracılığıyla yürütülecek bir konudur.

* Haluk Seyhun, Vakıf ve Cemiyet genel kurullarına okuldan öğrenci temsilcilerinin de davet edilmesi gerekir dedi.

* Burhan taştan devam etti, Biz genel kurul duyurusunu tüm mecralarda yaptık, iletilmesi gerekenlere ilettik, ama maalesef katılım ortadadır. Biz çeşitli kurumlara personel alımında seçme kriterlerini tespit edip Fakülteye müfredatta dikkate alınması için bildiriyoruz.

* Öğretim üyesi Şebnem Arıkboğa yeniden söz aldı. Maalesef vakfın tanınırlığı düşüktür. Biz vakıftan habersiz kendi dönem arkadaşlarımızla burs organize ettik. Böyle değişik yollar bulunabilir. Burada Cemiyet yöneticisi olarak konuşmuyorum. Vakıf mezunlar tarafından tanınmıyor, bir de FETÖ operasyonları sonrası vakıflara yönelik bir tereddüt var toplumda. Tanınırlığı sağlamak vakfın görevidir. Vakıfla Cemiyeti karşı karşıya getirmiyorum. Cemiyette de katılım sorunu var. Ben ve benden 5 yıl sonraki kuşak götürüyoruz süreci. Mezunlarımızı elimizde tutamıyoruz. Fakülte de Cemiyete gitmeyin, Cemiyet boşa burs vermez, Cemiyetin bursunu almayın diyen hocalar var.

* İFMC başkanı Sevil Usanmaz söz aldı. Vakıf başkanımız birkaç kez sorun yok deyince sanki sorun varmış gibi algılanacak. Vakıf başkanı Burhan ile okuldan arkadaşız ve gerçekten sorun yok. Sahip çıkmamız ilgiyi canlı tutmamız ve gençleri sürece katmamız lazım, bu bizim görevimiz, dedi.

* Alpay Biber yeniden söz aldı. Hangi kısımda olduğu önemeli değil, dilek ve temennilerde de olsa Vakfın ilk adımı Cemiyet genel kurulunda atılmıştır. Cemiyet başkanı ve Cemiyet divan başkanları vakıf senedi gereği vakfın yönetim kurulu üyeleridir. Yeni yönetim seçilecek. Vazife; mezunlara ulaşmak onlara katkı sunmak, bunları organize etmek olmalıdır görev. Cemiyetin 4 gayrimenkulü var, Vakfın da gayrimenkulleri var, bunları ortak kullanmak üzere bir organizasyon yapmak, yönetim kurullarını ortak toplamak hedeflenmelidir. Camiayı canlı tutmak için son fırsattır bu. Dernek ve vakıflar platform kurabilir maddesi var dernekler kanununda. Dönem yemekleri bir imkandır. Bize ortak kullanılacak bir yer gerekir, imkanları olan bir yer. Mevcut gayrimenkullere bu dönem yönetim kurullarının da ilaveler yapmaları lazım. İki yılda bahsedilen nitelikte ortak bir mekan edinilmesi ciddi bir başarıdır, dedi.

* Erol Erbil söz aldı. Burhan Taştan Cemiyet ile sorun yok dedi. Doğrudur. Ancak Vakıf yönetiminde Cemiyet ile birlikte kullanılacak yer edinmek konusunda irade eksikliği vardır. Şu anki gayrimenkullerin sadece maddi değeri var, kullanım değeri yoktur. Bu irade eksikliğini gidermeliyiz.

* Burhan Taştan yeniden söz aldı. Cemiyet ve Vakfın ortak mülk edinmesinde irade eksiği yok. Ancak bu konuda cemiyetten de somut bir öneri gelmedi. Teknik ve hukuki konuları aşabiliriz, ancak somut bir projenin ortaya konması cemiyet tarafından yapılmalı. O zaman gereken desteği seçilecek yeni yönetim verecektir.

7- 2021- 2022 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması ve müzakeresine geçildi.

* Erol Erbil söz aldı. 2020-2021 bilanço borçlar kaleminde 35.969.-TL’lık Çeşitli Borçlar kalemi var, nedir bu diye sordu?

* Burhan Taştan cevap verdi, Vakfın geçmiş yılarında gereklilik üzerine hocamız Esfender Korkmaz tarafından vakfa yapılan ödemedir. Bağış olarak makbuz kesilerek kayda geçmiştir, sonraki dönemlerde görülmeyecektir.

8- Vakıf İktisadi İşletmesi 2021-2022 dönemi bilanço gelir gider raporlarının okunması maddesine geçildi.

Her iki madde bilanço ve gelir tablolarının vakıf WEB sitesinde yayımlandığı için okunmadan müzakereye geçilmesi divan başkanı tarafından oylandı, oy birliği ile kabul edildi, müzakereye geçildi.

9- Denetleme Kurulu raporu okundu. Denetleme kurulu raporu divan tutanağı ekindedir. Gerekli denetimler yapılmış, 2021 dönem kari 18.130, 18 TL, 2022 dönem kari 33.811,14 TL tespit edilmiş ve usulsüz bir işleme rastlanmamıştır.

10- Yönetim Kurulu faaliyet raporu oylandı, oy birliği ile kabul edilerek yönetim ibra edildi. Denetim Kurulu raporu oylandı, oy birliği ile kabul edildi, ibra edildi.

2021-2022 Gelir-Gider raporu ve bilanço oylandı, oy birliği ile kabul edildi.

Vakıf İktisadi İşletmesi gelir gider ve bilanço raporları oylandı, oy birliği ile ibra edildi.

Tüm raporlar hep birlikte oylandı, oy birliği ile ibra edildi.

11- Yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı oylandı, her iki heyet de oy birliği ile ibra edildi.

12- Vakfın 20223-2024 yılları tahmini bütçesinin görüşülmesine geçildi. Bütçe başkan Burhan Taştan tarafından okundu. Bütçe raporu divan tutanağı ekindedir. Tahmini bütçe müzakere edildi, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

13- Yönetim Kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yapma yetkisi görüşüldü, oylandı ve oy birliği ile yetki verildi.

14- Divan heyetine sandık kurulu yetkisi verilmesi maddesine geçildi.

* Erol Erbil söz aldı. Sandık ve oy pusulaları hazır mı diye sordu. Blok liste oylaması değil adayların tek tek tercih edileceği tarzda oylama yapılmasını talep etti.

* Burhan Taştan, Vakıf Senedinde bu yönde bir hüküm yoktur. Dedi.

Divanın sandık kurulu olarak görev yapması oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

15- Seçimler maddesine geçildi. Divan tutanağı ekine koyduğumuz liste tek liste olarak divana sunuldu. Oylamaya geçildi. Hazirundan 36 kişi imza karşılığı oy kullandı. Oy pusulaları ve sayım evrakı divan tutanağı ekindedir.

Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu asil ve yedek üyelikleri ile denetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine aşağıdaki kişiler seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- Burhan Taştan 1- Prof. Dr. Murat Şeker
2- Müslüm Karaman 2- Nuri Vardar
3- Gönül Tönük 3- Aylin Altınay
4- Kenan İpek 4- Ali Seyfettinoğlu
5- Fevziye Acar 5- Zeki Köylü
6- Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz 6- Muzaffer Gür
7- Atilla Yakupoğlu 7- Süha Akıncı
8- Hakan Söğütçü 8- Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu
9- Kazım Ulutaş 9- Kerem Sarıaydın
   
DENTLEME KURULU ASIL ÜYELERİ DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- İsmail Bektaş 1- Reşit Küçük
2- Selçuk Yakupoğlu 2- Olcay Er
3- Ömer Töre 3- Evren Fıstıkoğlu

16- Dilek ve temenniler kısmında önceki dönem vakıf başkanı Burhan Taştan söz alarak haziruna teşekkür etti.

17- Başkaca görüşülecek gündem kalmadığından toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI KATİP ÜYE KATİP ÜYE
VAHAP ADIYAMAN HİKMET AKÇİÇEK NERMİN GENÇ