Bağış Ve Yardım Politikası

İKTİSATLILAR VAKFI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ve vakıf senedinin 3. Maddesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren İ.Ü. İktisat Fakültesi mezunu veya öğrenin gören kişilere, İktisat Fakültesi’ne ve Mezunları Cemiyetine bağış ve yardımda bulunabilir.

Vakıf yönetim kurulunun kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar vakıf vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve vakfa ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul’da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile vakıf üyelerinin bilgisine sunar.