Kamuoyu Bilgilendirme Politikası

Amaç:

İktisatlılar vakfı Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunun yanı sıra “şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” ilkeleri doğrultusunda hedef kitlesi ve tüm diğer paydaşlarını çalışmaları hakkında tüm iletişim mecralarını kullanarak düzenli olarak bilgilendirmeyi esas alır.

Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen, Vakıf düzenli olarak mali tablolarını uluslararası bir denetim kuruluşuna denetletir ve denetim raporlarını kamuoyu ile paylaşır.

Bilgilendirme politikasında amaç:

İktisatlılar vakfı kişilere bağlı değildir, tüm faaliyetlerinde sürdürülebilirliğe önem vermektedir. Şeffaflık ve hesap verebilir davranarak; vakfedilen her değeri en verimli şekilde kullanılması amaçlanmaktadır.

İktisatlılar Vakfı kendisine verilen her türlü katkı ve desteği Vakıf Senedi 3. Maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kullandığını hedef kitleleri ve tüm kamuoyu ile paylaşmayı görev ve sorumluluğunun bir parçası olarak görür.

Yetki ve sorumluluk:

İktisatlılar Vakfı’nın kamuoyunu aydınlatması ve bilgilendirme politikasında izlenecek yolun belirlenmesi, bu yolun gözetimi ve geliştirilmesi konuları Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğundadır.

KAMUOYUNU AYDINLATMADA YÖNTEM VE ARAÇLAR

Vakıf, faaliyetlerini tanıtmak için kamuoyu ile iletişime çok önem vermektedir. Vakıf, kamuoyunu aydınlatmak için yıllık faaliyet raporu, kurumsal dergi, web sayfası, basın bültenleri, sosyal medya kanalları, broşürler, tanıtım filmleri, mali tablo ve raporlar ile e-bültenleri yöntem ve araç olarak kullanır.

  1. Vakıf, Tüzüğü gereği her iki yılda bir yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan iki hafta önce denetçi raporlarını da içeren yıllık faaliyet raporunu genel kurul üyelerinin adreslerine en uygun iletişim aracı olan mail, mesaj veya postayla ulaştırır ve yıllık faaliyet raporunu Türkçe olmak üzere web sitesi üzerinden paylaşır.
  2. Vakıf faaliyetlerini resmi internet sitesi üzerinden tüm kamuoyuyla paylaşır. Web sitesinde, vakıf etkinliklerin yanı sıra, vakıf resmi senedi, mali durum raporları, stratejik planlar, araştırmalar, yıllık faaliyet raporları yer alır.
  3. Vakıf bilgilendirme ve paylaşım amacıyla sosyal medya kanallarını kullanır.

Facebook: https://www.facebook.com/IktisatlilarVakfi
Twitter: https://twitter.com/iktisatlilar
Instagram: https://www.instagram.com/istuniktisat/
Linkedin: https://www.linkedin.com/iktisatlilarvakfi
Youtube: https://www.youtube.com/user/iktisatlilarvakfi

Sadece yukarıda belirtilen sosyal medya kanalları kurumsal olarak vakfa aittir. Bu sayfaların yönetimi kurumsal olarak vakfa aittir.

  1. Vakıf ile kurulan yazılı iletişim, kayıt altına alınır; ilgili birime ve/veya kuruma yönlendirilir ve cevaplandırılır.
  2. info@iktisatlılar.org.tr e-posta adresi üzerinden gelen soru veya bilgiler Vakıf başkanı tarafından gerekli birimlerle paylaşılır ve yazılı olarak kişilere geri dönüş yapılır.
  3. Vakıf vakfedenlerin isimleri, “saydamlık” ilkesi gereğince – vakfeden ve bağışçılar tarafından aksi talep edilmediği sürece – çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla kamuoyuna durulur.
  4. Adli makamlarca Vakıf’dan vakfeden ve bağışçılarıyla ilgili resmi olarak talep edilen bilgiler, kanunlar çerçevesinde bildirilir.

Basın yayın organlarında çıkan haberler karşısında izlenecek uygulama:

İktisatlılar Vakfı, yıllık iletişim planı çerçevesinde basın ve yayın organlarında nasıl yer alacağını belirler ve medya kuruluşunun hizmet alanını dikkate alarak medyada yer alma planı yapar.

Asılsız haber ve dedikodular:

İktisatlılar Vakfı tarafsızdır, Genel olarak vakıf senedi 3. Maddesi dışında kalan hiçbir konuda görüş belirtmez. Vakıf, kurumsal itibarını ve İktisatlılar Vakfı marka değerini korur ve yan yana geleceği her türlü marka, kişi ve kurumu özenle seçer. Medyada iradesi ve kontrolü dışında yer aldığı asılsız ve mesnetsiz haber-yorumlar karşısında, yer almanın içeriğine bağlı olarak ilgili medya kişi ve kurumları ile iletişime geçer ve yayının düzeltilmesi konusunda girişimde bulunur. Kurumsal hesaplar dışında paylaşılan yazılardan Vakıf sorumlu değildir.

Vakıf, kurumsal dergi, tanıtım broşürleri ya da medya haberlerinde kullanılan görselleri sadece yapılan faaliyetleri kamuoyuna duyurmak amacıyla kullanır. Medyada yer almanın içeriğine bağlı olarak kurumsal itibarının zarar görmesi ve kamuoyunu yanlış yönlendirme-bilgilendirme ve algı oluşturma söz konusu ise, yasal yollara başvurur.