Vakıf Ücret Politikası

İktisatlılar vakfı ücret yönetimi sistemi, her şeyden önce toplum hizmeti vermenin ve sahip olduğu her bir liranın topluma kazandıracağı katma değerin sorumluluğu ışığında, titizlikle planlanarak, Yönetim Kurulu onayı ile hayata geçirilmiştir.

Ücret sistemi, uluslararası geçerliliği olan, bağımsız ve objektif kriterlerle, kişi yerine görev bazlı iş değerlemesi yapılmasını, bu görevlerin detay ve kapsamlarına göre grup ve seviyelerin belirlenmesini ve bu seviyelerin benzer seviyedeki piyasa ücretleri ile karşılaştırılmasını esas alan bir yapıda oluşturulmuştur.

Ücret sisteminin temel amacı, bir yandan Vakfın maddi çıkarlarını korurken, diğer yandan çalışanları için adil, eşit işe eşit ücret prensibinin geçerli olduğu bir yapıya ulaşmaktır.