Vakıf Tazminat Politikası

Kıdem ve ihbar tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlendiği şekilde, Vakıfla ilişiği kanununun tazminat ödenmesini öngördüğü gerekçelerle kesilen kişilere ödenir.

Tazminatların hesaplanmasında, yine yasada düzenlendiği üzere, kişinin kıdemi, ücret ve sair hakları, yasal tazminat limitleri gibi kriterler göz önünde bulundurulur.