Üye İlişkileri Komisyonu

İKTİSATLILAR VAKFI Üye ilişkileri komisyonu; Vakfa yeni üye kazandırılmasını, Vakıf ile mevcut üyeler arasındaki ve üyelerin kendi aralarındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Komisyon; iktisatlılar arasında vakfın bilinirliliğine katkı sağlayan, kaliteli, nitelikli faaliyetlerle ülke ekonomisine dolaylı değer katan vakfın vizyon, misyon ve stratejik hedeflerine uygun üyeleri kazandırmaya çalışır. Vakıf senedinin madde 3. uygun olarak çalışmalarını sürdürür.

Vakfın mevcut üyelerinin verilerini inceleyerek ortaya çıkardığı tablolarla, vakfın gelişimi için üyelerin beklenti ve ihtiyaçlarını belirleyerek Yönetim Kuruluna sunar,

Çözüm yolları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.

Komisyon Başkanı: Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU