Kaynak Yaratma Komitesi Ve Çalışma Esasları

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezun ve Mensupları vakfı, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Mali ve finansal sürdürülebilirliğini sponsorluklar, kişisel ve kurumsal bağışçıların desteği ile sürdürür.

İktisatlılar Vakfı’nın da kuruluş malvarlığı, vakfın kuruluş tarihi olan 2002’de kurucular tarafından vakıf adına banka hesabına yatırılmıştır.

Kişisel bağışçı lığın artması ve bağış kampanyalarının güçlenmesi, yerel finansal katılımın sürekliliği, vakfın finansal bağımsızlığı için önemlidir.

Kişisel ve kurumsal bağışların tümü bağış makbuzu ile belgelenir.

Vakfın Gelir Kaynakları;

Bireysel ve kurumsal olarak yapılan nakdi ve ayni bağışlar.

Vakfın amacına uygun olmak kaydıyla yapılan şartlı bağışlar (ki bunlar yalnız bağış yapanın öngördüğü amaçlar için harcanabilir)

Sponsorluk gelirleri.

Ticari kuruluşlarla yapılabilecek işbirliklerinden elde edilen gelirler.

Yasal izinler alınmak kaydıyla uluslararası kuruluşlardan sağlanacak karşılıksız proje fonları.

Yasal izinler alınmak kaydıyla, vakfın amacını gerçekleştirmeye yönelik düzenlediği çeşitli etkinlik ve kampanyalardan elde edilen gelirler.

Kişi ve kurumlardan elden nakit bağış alınmamaktadır. Bağış, kişi veya kurum tarafından vakfın ana hesap numarasına yatırılır ve her bağışın makbuzu vakıf tarafından bağışı yapan kişi veya kurumun ismine kesilerek adresine gönderilir. Bağış makbuzları resmi evraktır, fatura fiş gibi mali değeri vardır ve bağışçı bilgilerinin eksiksiz olması gerekir.

İktisatlılar vakfı kaynak yaratma komitesinin amacı vakfın gelirlerini arttırmak, vakıf senedinin 3. Maddesinde belirtilen amaçlar gerçekleştirmek için mali kaynak yaratmaktır.

Komisyon Başkanı: Müslüm KARAMAN